Digital kompetens & Hållbarhet

I en digitaliserad värld med ständiga förändringar skapas det helt nya behov och yrkesroller. Att hitta och kvalitetssäkra chefer med digital kompetens är en utmaning. 

 

Tack vare ett mycket stort antal rekryteringar av chefer och specialister samt en bakgrund från LinkedIn har Marcela unik insikt i olika  digitala  funktioner, organisationer och branscher. Lägg därtill ett genuint intresse och stort personligt engagemang  för den digitala utvecklingen.

 

Exempel på rekryteringar : VD,  Affärsområdeschef, Regionchef, CDO, CIO, CTO, Innovationschef, Utvecklingschef,, CHRO, VP Digital och Digital Transformation Officer. Rollerna  finns framförallt inom  affärsledning, affärsutveckling, IT, kommunikation marknad,och HR.

Med ett etablerat nätverk , strukturerat arbetssätt och verktyg bortom de traditionella kanalerna erbjuder  Marcela unika insikter och träffsäkra bedömningar av kandidater till affärskritiska befattningar med digital kompetens.

Kontaktperson:

Marcela Mieres Eneroth

070–6 62 64 57

Digital_Kompetens&hållbarhet.jpg