Executive Search & Headhunting

Vår specialitet är Executive Search och Headhunting inom de

funktioner där vi är aktiva. Våra seniora rekryterare säkerställer

den perfekta matchningen mellan tjänst och kandidat.

Vi arbetar även med interimstjänster inom utvalda funktioner.

Vi fokuserar på följande specialistområden: