Finans

Med lång erfarenhet och kompetens på området stöttar vi våra kunder som söker chefer, specialister och andra nyckelpersoner till högre befattningar inom finans- och ekonomifunktioner på företag samt till finanssektorn.

 

Vi ser lång och djup kunskap på området som en förutsättning för en lyckad rekrytering och har både kunskapen samt ett stort nätverk av ledare och specialister att tillgå inom bank, finans och försäkring.

Med ett stort antal genomförda rekryteringar av nyckelpositioner i branschen hjälper vi er att skapa förutsättningar för en långsiktig och lyckad rekrytering! Förutom chefer och specialister inom bank och försäkring, stöttar vi i rekrytering till finansrelaterade positioner inom industrin med fokus på CFOs, Treasury, inhouse M&A, Business Development, Compliance, Juridik, Risk, Internal Audit, Investor Relations samt Business Controlling.

Kontaktperson:

Caroline Ekman

073- 660 82 26

Finans.jpg