Kommunikation &

Påverkan

Vikten av att kunna påverka politiken med hjälp av effektiv kommunikation och opinionsbildning har blivit allt viktigare för många företag och idéburna organisationer. 

 

Vi arbetar därför med rekryteringar i skärningspunkten politik/påverkan/samhälle och

rekryterar chefer och specialister inom kommunikation, opinionsbildning, PR eller Public Affairs.

 

Våra uppdragsgivare finns inom såväl näringslivet som inom den medlemsburna och ideella sektorn, samt i den offentliga sektorn. Våra seniora konsulter med egen chefserfarenhet inom kommunikation och Public Affairs hjälper dig att hitta den kandidat som är bäst lämpad för rollen i just ditt företag eller din organisation.

Tack vare ett stort antal rekryteringar sedan 2011 till viktiga samhällsaktörer; till börsbolag, till politiskt styrda organisationer och medlemsorganisationer, är vårt nätverk av kandidater mycket stort.

Kontakta oss gärna för ett vidare samtal om detta och hur just du och din organisation skulle kunna utveckla ert påverkansarbete.

Kontaktpersoner:

Susanne Ahlström

sah@brightness.se

070–604 42 97

 

Anna-Karin Engvall

ake@brightness.se

070–732 3007

Kommunikation&påverkan.jpg