Kommunikation &

Public Affairs

När du behöver rekrytera chefer eller specialister inom kommunikation, opinionsbildning, PR eller Public Affairs hjälper vi dig att hitta den kandidat som är bäst lämpad för rollen i just ditt företag eller din organisation.

Vi arbetar med rekryteringar i skärningspunkten politik/påverkan/samhälle. Vikten av att kunna påverka poliitiken med hjälp av effektiv kommunikation och opinionsbildning har blivit allt viktigare för många företag och idéburna organisationer. Tack vare ett stort antal rekryteringar sedan 2011 till viktiga samhälls-aktörer; till börsbolag, till politiskt styrda organisationer och medlemsorganisationer, är vårt nätverk av kandidater mycket stort.

Kontakta oss gärna för ett vidare samtal om detta och hur just du och din organisation skulle kunna utveckla er kommunikation och ert Public Affairsarbete.

Kontaktpersoner:

Susanne Ahlström

sah@brightness.se

070–604 42 97

 

Anna-Karin Engvall

ake@brightness.se

070–732 3007

Brightness Executive Search

Skeppsbron 34

111 30 Stockholm

Tel: 08-41021050

Org. nummer: 5590221684

info@brightness.se