2M7A7683_2_low.jpg

Våra specialistområden

Kommunikation  |  Påverkan Marknad
Komm%20%26%20pub%20aff_edited.jpg

Kommunikation

Det går inte att bortse från vikten av kommunikation för ett bolag. Att nå ut externt med rätt budskap mot rätt målgrupp vid rätt tidpunkt är en förutsättning för att nå framgång. Men. Att få med sig sina medarbetare genom en tydlig och väl fungerande medarbetarkommunikation är nog så viktigt.

 

Vi arbetar därför med rekryteringar till Corporate Communications-avdelningar, ofta med bolag som arbetar med samhällsnytta av något slag. Det kan handla om roller som External Communications Manager, Media Relations Manager, eller Internal Communications Manager men också till roller som Head of Sustainability.

 

Våra seniora konsulter med egen yrkeserfarenhet inom kommunikationsområdet hjälper dig att hitta den kandidat som är bäst lämpad för rollen i just ditt företag eller din organisation

 

Tack vare ett stort antal rekryteringar sedan 2011 till viktiga samhällsaktörer; till börsbolag, till politiskt styrda organisationer och medlemsorganisationer, är vårt nätverk av kandidater mycket stort.

 

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan stärka din kommunikationsavdelning:

Susanne Ahlström

sah@brightness.se

070–604 42 97

 

Anna-Karin Engvall

ake@brightness.se

070–732 3007

Martina Brandt

mbr@brightness.se

073-376 35 10

 

Påverkan

Att kunna påverka politiken med hjälp av effektiv kommunikation och opinionsbildning har blivit allt viktigare för företag och idéburna organisationer. 

 

Vi är specialister på rekryteringar i skärningspunkten politik/påverkan/samhälle och

rekryterar chefer och specialister inom kommunikation, opinionsbildning, PR och Public Affairs.

 

Våra uppdragsgivare finns inom såväl näringslivet som inom den medlemsburna och ideella sektorn samt i den offentliga sektorn. Våra seniora konsulter med egen chefserfarenhet inom kommunikation och Public Affairs hjälper dig att hitta den kandidat som är bäst lämpad för rollen i just ditt företag eller din organisation.

Vi har ett unikt nätverk av kandidater tack vare ett stort antal rekryteringar sedan 2011 till viktiga samhällsaktörer; till börsbolag, till politiskt styrda organisationer och medlemsorganisationer.  

Kontakta oss gärna för ett vidare samtal om detta och hur just du och din organisation skulle kunna utveckla ert påverkansarbete:

Susanne Ahlström

sah@brightness.se

070–604 42 97

 

Anna-Karin Engvall

ake@brightness.se

070–732 3007

Komm%20%26%20pub%20aff_edited.jpg
 
Fo%E2%95%A0e%CC%82rsa%E2%95%A0e%CC%82ljn

Marknad

En varumärkesdriven och framåtlutad marknadsavdelning som fungerar väl tillsammans med säljfunktionen är central för att lyckas i dagens konkurrensutsatta marknad. Vi har insikten och förståelsen kring vad som krävs för att nå fram till era konsumenter och kunder och kan därför hjälpa er att hitta den kandidat som är bäst lämpad för just er organisation. Vårt fokus ligger på seniora positioner inom marknad, innovation och
varumärkeskommunikation.


Våra konsulter med egen chefserfarenhet från seniora positioner i varumärkesdrivna organisationer hjälper dig att bygga ett starkt marknadsteam, vare sig det handlar om  Marknadsdirektör, CMO, Head of Marketing, Digital Marketing Manager, Marknadschef eller Brand Manager har ni kommit rätt.


Kontakta oss gärna för ett vidare samtal om detta och hur just du och din organisation skulle kunna utveckla er marknadsfunktion.


Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa dig att stärka din marknadsavdelning:


Kristina Lidvall
kli@brightness.se
073-639 0941 

2M7A5545_edited.jpg