Medlemsburen &

ideell sektor

Vi är experter på rekryteringar till idéburna organisationer. Redan 2011 började Susanne Ahlström att  rekrytera till denna sektor och sedan dess har vi haft förtroendet att rekrytera chefer och specialister till många av Sveriges främsta medlemsorganisationer och ideella organisationer. Det gör att vi har en god förståelse för de förutsättningar och utmaningar som råder i denna typ av organisationer samt vilka personliga drivkrafter som krävs för att trivas och lyckas i dessa.

Vi arbetar med rekrytering till ledande roller som Vd, Kanslichef eller Förbundsdirektör, liksom till chefs-och specialistroller som exempelvis Samhällspolitisk chef, Chef opinionsbildning, Chefsekonom,  Chef Verksamhetsstöd, Utredningschef, Kommunikationschef, Presschef, Chef press&PR m fl.

Kontakta oss gärna för mer information:

.

Susanne Ahlström

sah@brightness.se

070–604 42 97

 

Anna-Karin Engvall

ake@brightness.se

070–732 3007

organisationer.jpg