top of page
bild-2_low2_optimized.jpg

MEDARBETARE

Susanne Ahlström

Susanne Ahlström arbetar i skärningspunkten organisation, politik och näringsliv och hjälper medlemsburna- och politiskt styrda organisationer med rekryteringar till ledande positioner där stärkt kund- eller medlemsnytta, politisk påverkan och opinionsbildning står i fokus. Det kan till exempel vara till uppdrag som VD, Förbundsdirektör, Kanslichef, Samhällspolitisk chef eller Kommunikationschef. Hon får ofta förtroendet att hjälpa styrelser och ledning i strategiska kompetensförsörjningsfrågor. Hon hjälper också företag att rekrytera den bäst lämpade och mest motiverade kandidaten till ledande positioner inom kommunikation, opinionsbildning, och Public Affairs, till uppdrag som exempelvis Head of Corporate Communications, Director of Public Affairs, Governmental Relations Manager och Presschef.

 

Susanne har själv 15 års erfarenhet av olika chefsroller inom kommunikationssfären, inom politiken, det privata näringslivet samt organisationsvärlden. Sedan 2011 arbetar hon med rekrytering. 2015 startade hon Brightness Executive Search tillsammans med Edvard König, och är företagets Vd. Susanne har en internationell ekonomexamen från Lunds universitet. Susanne är certifierad inom personlighetsformulär såsom OPQ och Kompetensbaserad intervjuteknik

 

susanne.ahlstrom@brightness.se

070–604 42 97   

2M7A4762.jpg
Susanne
Kristina Stutterheim

Kristina Stutterheim hjälper idéburna- och samhällsnyttiga bolag och organisationer med rekrytering till ledande positioner där stärkt kund- eller medlemsnytta, politisk påverkan och opinionsbildning står i fokus. Det kan till exempel vara till uppdrag som VD, Förbundsdirektör, Chefsekonom, Samhällspolitisk chef eller Kommunikationschef., samt till olika expert-och specialistroller.

 

Kristina har själv varit chef i närmare 30 år och suttit i företagsledningen för organisationer som Systembolaget, Riksteatern, Lärarförbundet, Energyforum, AIC Worldwide, mfl. Kristina har främst arbetat som kommunikationschef och marknadschef men också haft VD-uppdrag genom åren. Som köpare av kommunikationstjänster har Kristina också stor erfarenhet av byråsidan och har följt branschens utveckling genom åren samtidigt som inhouse-trenden växt sig stark. I detta gränssnitt kan Kristina bla bidra till hur man bygger en inhouseavdelning.

 

Som erfaren chef i stora organisationer har Kristina rekryterat till en mångfald av tjänster på olika nivåer. Kristina har också genomfört flertalet organisationsförändringar som inneburit avveckling, rekrytering eller kompetensväxling. Kristina är också utbildad coach och har i alla sina chefsroller jobbat med ledar- och teamutveckling och är van att gå in i bolag och identifiera utvecklingsbehov kring organisering, arbetssätt, kompetenser.

 

Kontakta Kristina om rekrytering, chefshandledning, grupp- och teamutveckling.

kristina.stutterheim@brightness.se

073-3162724

6343f657d99877c71c849d87d1bc232f_edited.jpg
Kristina S
Kristina
Kristina Lidvall

Kristina Lidvall arbetar med seniora roller och fokuserar på nyckelroller med inom marknadsföring, kommunikation och hållbarhet. Några exempel på roller hon gärna hjälper kunder med är rekrytering av marknadschef,  brand manager, digital kommunikatör,  kommunikationsstrateg, kommunikatör och kommunikationschef, hållbarhetsspecialist och hållbarhetskonsult.

 

Kristina har själv en gedigen bakgrund inom strategisk marknadsföring och ledarskap och har haft flera ledande roller bl. a inom FMCG och läkemedelsindustrin både nordiskt och internationellt. Eftersom hon har lång egen erfarenhet av att rekrytera kompetenta medarbetare kan hon erbjuda träffsäker och personlig kompetens för att hitta den bäst lämpade kandidaten för rollen. 

Kristinas styrka ligger i hennes personliga engagemang, hennes förståelse för kundens affär och behov och hennes förmåga att ge en tydlig bild av uppdraget till kandidaten.


Kristina har en civilekonomexamen från Växjö universitet och har under åren genomgått ett flertal utbildningar inom ledarskap och varumärkeskommunikation

kristina.lidvall@brightness.se

0736-390941

2M7A8174_low_edited.jpg
Kristofer Myrevik

Kristofer Myrevik arbetar med seniora roller inom framför allt kommunikation och marknad, men också andra chefsroller i både kommersiell och medlemsburen verksamhet.

 

Kristofer har en gedigen bakgrund inom kommunikation, marknad och opinionsbildning i olika chefsroller och som konsult. Från småföretag till stora koncerner och branschorganisationer. Han har även verkat som vd i både små och medelstora bolag. Kristofer har en lång erfarenhet av livsmedelsbranschen, från branschorganisationer till producenter och återförsäljare.

 

Med ett stort kontaktnät, intresse för människor, ledarskap, näringsliv och samhälle drivs Kristofer av att hitta rätt kandidat till rätt roll. Lika viktigt är att ha en rådgivande dialog med uppdragsgivaren för att säkerställa att rollen verkligen speglar det denne behöver för att nå sina mål och utveckla verksamheten.

 

Kristofer är utbildad i kommunikation och PR vid Berghs School of Communication, där han också varit en flitig föreläsare samt kursansvarig. Han har under åren även genomgått ett flertal utbildningar inom ledarskap och kommunikation. Under perioden 2014 - 2018 var Kristofer styrelseledamot i Sveriges Kommunikatörer.

 

kristofer.myrevik@brightness.se

070-306 43 17

bild-3_low2_optimized.jpg
Kristofer
bottom of page