Om Brightness

Välkommen till Brightness Executive Search. Vårt arbete genomsyras av  professionalism och av det personliga bemötandet med målet att genom träffsäker matchning skapa värde till våra kunder och kandidater.  Våra konsulter är seniora, med tidigare erfarenhet från chefsroller i såväl näringslivet som i den medlemsburna sektorn. Kombinationen av våran erfarenhet, hängivenhet och breda kontaktnät samt Brightness strukturerade rekryteringsprocess gör att vi uppnår mycket goda resultat. Som kandidat kan du känna dig trygg med att vi förstår de utmaningar som finns i just din yrkesroll.

Brightness erbjuder våra kunder den bästa tänkbara servicen genom hela rekryteringen och vi vill alltid att leva upp till de höga förväntningar som både du som kund och kandidat har på oss. Och gärna överträffa dessa!  Det tror vi är det bästa receptet för en lyckad rekrytering.

2015 startades företaget av Susanne Ahlström och Edvard König och fokuserade då på funktionerna Kommunikation & Påverkan samt Strategi & Finans. Vi satt då i lokaler på Gustaf Adolfs Torg.

2018 flyttade vi till Skeppsbron och började då även arbeta med interimstjänster.

 

2022 knoppades funktionen Strategi & Finans av och Bright People bildades som hädanefter gör den typen av rekryteringar.  I samband med detta lämnade Brightness Skeppsbron och flyttade till Kungsgatan 37. Brighntess kan nu fokusera på att rekrytera chefer och specialister inom Public Affairs, kommunikation och marknad till företag som skapar samhällsnytta samt till ledande roller i kunskapsintensiva  organisationer och medlemsburen/ideell sektor där stärkt medlemsnytta, politisk påverkan och opinionsbildning står i fokus. 

About Brightness:


Brightness Executive Search recruits Managers and Specialists for companies that need to strengthen their work in Public Affairs, Communication and marketing for increased business benefits. We are also experts in recruitment to leading roles in knowledge-intensive organizations and the non-profit sector where strengthened membership benefits, political influence and opinion formation are in focus. Our team of senior employees offers professional and personal service and are specialists in their fields. Therefore, we understand your need and therefore we can attract the most suitable candidates to your organization.

Våra värderingar

Vårt arbete genomsyras av att skapa betydande
värde för våra kunder genom rekrytering till nyckel-
positioner. Vi lever efter våra fyra värdeord:
 
Professionella ​​
Värdeskapande
Kvalitetsmedvetna
Dedikerade
2M7A5705_edited.jpg

Etik & Sekretess

 

Etik

God etik är grundläggande i en bransch som bygger på förtroende. Vi följer de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters Förening (ESK).

Sekretess
Vi förbinder oss till strikt sekretess beträffande information som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt.

Kandidatintegritet
Vi delger ingen information om en kandidat utan kandidatens eget medgivande.

Kandidatbemötande
Vi bygger våra kunders varumärke genom hela rekryteringsprocessen. Vårt sätt att bemöta kandidater påverkar direkt vår uppdragsgivares anseende. Alla kandidater ska känna sig professionellt bemötta.

Off limit
Vi avstår från att söka efter kandidater i de företag som vi har ett nära samarbete med.

Dataskydd

Nya avtalsvillkor för vårt kandidatnätverk, kunder och potentiella kunder.

 

Vi vill värna om din integritet och med detta välkomnar vi den nya Dataskydds-förordningen, GDPR. Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter i alla EU:s medlemsländer och ersätter personuppgiftslagen PUL.

I och med att den nya lagstiftningen träder i kraft uppdateras Brightness Executive Search villkor för att ingå i vårt nätverk i enlighet med vår uppdaterade integritetspolicy.

 

Läs Brightness Integritetspolicy här >

 

Vi uppmanar dig att ta del av policyn så du är införstådd med vad det innebär att vara kandidat, kund eller potentiell kund i vårt nätverk och vilka rättigheter du har. I övrigt behöver du inte göra något för att kvarstå i vårt nätverk. Om du inte längre vill vara en del av nätverket, kan du maila till gdpr@brightness.se så tar vi bort din profil.