Om Brightness

Välkommen till Brightness Executive Search. Vi är ett modernt företag inom Executive Search och Headhunting som fokuserar på ett personligt bemötande och rekryterar till affärskritiska positioner till ditt bolag eller din organisation.

Vi är övertygade om att den bästa rekryteringen görs med hjälp av en konsult som har en gedigen kunskap och egen erfarenhet om vad som krävs för att lyckas i den aktuella rollen och ett stort nätverk av kandidater inom området. Våra rekryteringskonsulter är specialiserade inom sitt funktionsområde och kan därför hitta den bästa kandidaten för rollen. Det ger också dig som kandidat en trygghet i att konsulten förstår de utmaningar som finns i just din yrkesroll.

Brightness vill, och skall erbjuda våra kunder den bästa tänkbara servicen genom hela rekryteringen. Vi vill alltid att leva upp till de höga förväntningar som både du som kund och kandidat har på oss. Och gärna överträffa dessa! Allt vårt arbete genomsyras av att skapa värde för våra kunder och kandidater. Det tror vi är det bästa receptet för en lyckad rekrytering.

2015 startades företaget av Susanne Ahlström och Edvard König. Brightness är auktoriserad medlem i Kompetensföretagen sedan 2019.

Vi skapar värde

Vårt arbete genomsyras av att skapa ett betydande värde för våra kunder. Våra rekryteringskonsulter är specialiserade inom sin bransch. Kombinationen av deras erfarenhet, hängivenhet och breda kontaktnät samt Brightness strukturerade rekryteringsprocess gör att vi garanterar ett perfekt resultat. Som kandidat kan du känna dig trygg med att vi förstår de utmaningar som finns i just din yrkesroll.

Våra värderingar

Vårt arbete genomsyras av att skapa betydande
värde för våra kunder genom rekrytering till nyckel-
positioner. Vi lever efter våra fyra värdeord:
 
Professionella ​​
Värdeskapande
Kvalitetsmedvetna
Dedikerade

Etik & Sekretess

 

Etik

God etik är grundläggande i en bransch som bygger på förtroende. Vi följer de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters Förening (ESK).

Sekretess
Vi förbinder oss till strikt sekretess beträffande information som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt.

Kandidatintegritet
Vi delger ingen information om en kandidat utan kandidatens eget medgivande.

Kandidatbemötande
Vi bygger våra kunders varumärke genom hela rekryteringsprocessen. Vårt sätt att

bemöta kandidater påverkar direkt vår upp-dragsgivares anseende. Alla kandidater ska känna sig professionellt bemötta.

Off limit
Vi avstår från att söka efter kandidater i de företag som vi har ett nära samarbete med.

Dataskydd

Nya avtalsvillkor för vårt kandidatnätverk, kunder och potentiella kunder.

 

Vi vill värna om din integritet och med detta välkomnar vi den nya Dataskydds-förordningen, GDPR. Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter i alla EU:s medlemsländer och ersätter personuppgiftslagen PUL.

I och med att den nya lagstiftningen träder i kraft uppdateras Brightness Executive Search villkor för att ingå i vårt nätverk i enlighet med vår uppdaterade integritetspolicy.

 

Läs Brightness Integritetspolicy här >

 

Vi uppmanar dig att ta del av policyn så du är införstådd med vad det innebär att vara kandidat, kund eller potentiell kund i vårt nätverk och vilka rättigheter du har. I övrigt behöver du inte göra något för att kvarstå i vårt nätverk. Om du inte längre vill vara en del av nätverket, kan du maila till gdpr@brightness.se så tar vi bort din profil.