Om Brightness

Välkommen till Brightness Executive Search. Vi är ett modernt företag inom Executive Search och Headhunting som fokuserar på ett personligt bemötande och rekryterar till affärskritiska positioner till ditt bolag eller din organisation.

Vi är övertygade om att den bästa rekryteringen görs med hjälp av en konsult som har en gedigen kunskap och egen erfarenhet om vad som krävs för att lyckas i den aktuella rollen och ett stort nätverk av kandidater inom området. Våra rekryteringskonsulter är specialiserade inom sitt funktionsområde och kan därför hitta den bästa kandidaten för rollen. Det ger också dig som kandidat en trygghet i att konsulten förstår de utmaningar som finns i just din yrkesroll.

Brightness vill, och skall erbjuda våra kunder den bästa tänkbara servicen genom hela rekryteringen. Vi vill alltid att leva upp till de höga förväntningar som både du som kund och kandidat har på oss. Och gärna överträffa dessa! Allt vårt arbete genomsyras av att skapa värde för våra kunder och kandidater. Det tror vi är det bästa receptet för en lyckad rekrytering.

2015 startades företaget av Susanne Ahlström och Edvard König. Brightness är auktoriserad medlem i Kompetensföretagen sedan 2019.

Vi skapar värde

Vårt arbete genomsyras av att skapa ett betydande värde för våra kunder. Våra rekryteringskonsulter är specialiserade inom sin bransch. Kombinationen av deras erfarenhet, hängivenhet och breda kontaktnät samt Brightness strukturerade rekryteringsprocess gör att vi garanterar ett perfekt resultat. Som kandidat kan du känna dig trygg med att vi förstår de utmaningar som finns i just din yrkesroll.

Våra specialister

Susanne Ahlström
 
KOMMUNIKATION & PÅVERKAN

Susanne Ahlström arbetar i skärningspunkten organisation, politik och näringsliv och hjälper organisationer och företag att rekrytera den bäst lämpade och mest motiverade kandidaten till ledande positioner inom kommunikation, opinionsbildning, PR och Public Affairs (lobbying). Susanne har själv 15 års erfarenhet av olika chefsroller inom kommunikationssfären, inom politiken, det privata näringslivet samt organisationsvärlden. Sedan 2011 arbetar hon med rekrytering. 2015 startade hon Brightness Executive Search tillsammans med Edvard König, och är företagets Vd.

 

Susanne har en internationell ekonomexamen från Lunds universitet. Susanne är certifierad inom personlighetsformulär såsom OPQ och Kompetensbaserad intervjuteknik.

 

 070–604 42 97   sah@brightness.se

 
Martina Brandt
INTERIM KOMMUNIKATION & MARKNAD

Martina Brandt arbetar i skärningspunkten mellan kommunikation, marknad och organisation, med tyngdpunkt på förmedling av interimstjänster inom kommunikation och marknad. Martina har själv över 20 års erfarenhet av olika roller inom marknad, media och kommunikation, både som beställare och som konsult och har ett stort kontaktnät av professionella kommunikatörer.  Sedan 2010 har hon arbetat med affärsutveckling, nätverk och mentorprogram för Sveriges Kommunikatörer.

 

Martina har en fil kand. i marknadsföring och en examen

från IHR, vid Stockholms universitet. Martina har även vidareutbildat sig inom organisationspsykologi och har arbetat som organisationskonsult vilket ökar hennes förståelse för kundens behov när det gäller att tillsätta rätt kompetens. Hon är certifierad inom DISC, beteende och kommunikationsanalys.

0733–763510  mbr@brightness.se

 
Caroline Ekman
FINANS

Caroline Ekman arbetar mot bank, finans och försäkringsbolag samt mot ekonomi- och finansfunktioner på bolag och hjälper till att hitta de mest lämpade kandidaterna till kritiska positioner i organisationen. Hon har ett stort nätverk i hela branschen och gedigen egen kompetens på området. Caroline har själv över 17 års erfarenhet av olika roller inom bank, finans och företagssidan både i Sverige och utomlands och ett stort kontaktnät i branschen. Sedan 2015 arbetar hon med rekrytering av chefer och specialister. Hon sitter dessutom i styrelsen för ett internationellt handelshus.

 

Caroline har ekonomie magisterexamen från Lunds universitet. Caroline är certifierad inom personlighetsformulär såsom Hogans Assessment Systems och Kompetensbaserad intervjuteknik.

073-660 82 26   cek@brightness.se

 
Anna-Karin Engvall
 
KOMMUNIKATION & PÅVERKAN

Anna-Karin Engvall hjälper organisationer, myndigheter och företag att rekrytera den bästa kandidaten till positioner inom kommunikation och opinionsbildning. Hennes nätverk inom framförallt myndigheter, offentlig sektor, forskning och politik är stort.  Anna-Karin har lång erfarenhet av olika kommunikations-chefsbefattningar samt ledningsgrupps- och styrelsearbete.

I hennes olika chefsroller har hon genomfört såväl egna rekryteringar som köpt rekryteringstjänster vilket ger henne goda kunskaper om vad som är viktigt för uppdragsgivaren i rekryteringsprocessen. 

 

Anna-Karin är diplomerad marknadsekonom, certifierad NLP Practitioner och har gått Communcation Executive Program, CEP, vid Handelshögskolan/Sveriges kommunikatörer.

070-732 30 07   ake@brightness.se

 
Marcela Mieres Eneroth
DIGITAL KOMPETENS & HÅLLBARHET

Marcela Mieres Eneroth  fokuserar på mötet mellan digitalisering,

organisation och affär. Hon arbetar med publika- och searchuppdrag samt urval av nyckelpositioner på ledningsnivå.

 

Digitalisering spänner över alla delar i en verksamhet och rollerna finns inom affärsutveckling, IT, marknad, kommunikation och HR. Typiska befattningar är  VD, CIO, CDO, CTO, Innovationschef, Utvecklingschef, Affärsområdes-chef, HR chef, VP Digital och Digital Transformation Officer.

 

Marcelas entreprenöriella bakgrund, den gedigna chefsrekryteringserfarenheten från bl.a Mercuri Urval kombination med den digitala erfarenheten från LinkedIn har gett henne unika insikter i vad som krävs för att framgångsrikt kunna driva en digital resa. Hon har även ett etablerat ett relevant nätverk för att på bästa sätt kunna skapa värde hos sina kunder. 

 

Marcela har en ekonomexamen från Stockholms Universitet, en stor vana av att arbeta internationellt och talar ett flertal språk. Hon är certifierad inom CEB testverktyg, Mercuri Urvals tester och andra personlighets-och kognitiva instrument.

070–662 64 57   mme@brightness.se

 

 

Edvard König
 
STRATEGI & AFFÄRSUTVECKLING

Edvard König arbetar främst med chefs- och specialistrekrytering till stödfunktioner som Group Strategy/M&A, Corporate och Business Control, Strategic Change och Program Management samt till Management-konsultbolag inom dessa områden. Sedan 2007 har Edvard framgångsrikt genomfört ett 100-tal rekryteringar av kandidater ofta med konsultbakgrund. Edvard har en bakgrund som Marknads- och Försäljningschef och har erfarenhet av affärs-och verksamhetsutveckling och god insikt i hur man på ett effektivt sätt organiserar dessa funktioner i större företag och skapar värde. 2015 startade han Brightness Executive Search tillsammans med Susanne Ahlström.

Edvard har ekonome från Örebro Universitet och Ecole Superieure de Commerce i Marseille. Edvard är certifierad NLP Practitioner och certifierad inom personlighetsformulär såsom OPQ och Kompetensbaserad intervjuteknik.

070-978 35 00   eko@brightness.se

 
 

Våra värderingar

Vårt arbete genomsyras av att skapa betydande

värde för våra kunder genom rekrytering till nyckel-

positioner. Vi lever efter våra fyra värdeord:

 

  • Professionella ​​

  • Värdeskapande

  • Kvalitetsmedvetna

  • Dedikerade

 

Etik & Sekretess

 

Etik

God etik är grundläggande i en bransch som bygger på förtroende. Vi följer de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters Förening (ESK).

Sekretess
Vi förbinder oss till strikt sekretess beträffande information som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt.

Kandidatintegritet
Vi delger ingen information om en kandidat utan kandidatens eget medgivande.

Kandidatbemötande
Vi bygger våra kunders varumärke genom hela rekryteringsprocessen. Vårt sätt att

bemöta kandidater påverkar direkt vår upp-dragsgivares anseende. Alla kandidater ska känna sig professionellt bemötta.

Off limit
Vi avstår från att söka efter kandidater i de företag som vi har ett nära samarbete med.

Dataskydd

Nya avtalsvillkor för vårt kandidatnätverk, kunder och potentiella kunder.

 

Vi vill värna om din integritet och med detta välkomnar vi den nya Dataskydds-förordningen, GDPR. Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter i alla EU:s medlemsländer och ersätter personuppgiftslagen PUL.

I och med att den nya lagstiftningen träder i kraft uppdateras Brightness Executive Search villkor för att ingå i vårt nätverk i enlighet med vår uppdaterade integritetspolicy.

 

Läs Brightness Integritetspolicy här >

 

Vi uppmanar dig att ta del av policyn så du är införstådd med vad det innebär att vara kandidat, kund eller potentiell kund i vårt nätverk och vilka rättigheter du har. I övrigt behöver du inte göra något för att kvarstå i vårt nätverk. Om du inte längre vill vara en del av nätverket, kan du maila till gdpr@brightness.se så tar vi bort din profil.