top of page

Hetaste kompetenser på en föränderlig marknad - digital kompetens och affärssinne.Martina Brandt samtalar med Kristina Lidvall om dagens utmaningar för marknadsförare


Året som gått har präglats av en snabb digital transformationen kombinerat med extremt hög osäkerhet. Hur har det påverkat kompetenskraven hos företagen när det gäller marknadschefer?


-Att vara uppdaterad och kunnig inom digital media och digital kommunikation är centralt. Aldrig har utvecklingen och möjligheterna på de digitala plattformarna varit mer komplex, samtidigt blir de köpta kanalerna allt dyrare.


Vilka digitala kompetenser tänker du i första hand på?

-Jag tänker främst på sociala medier, marketing automation och SEO I och med möjligheten att ta fler datadrivna beslut behöver man vara duktig på att analysera och snabbt ta action på sina analyser för att få ut maximal utväxling av sina medieinvesteringar.

- Många branscher ställer delvis eller helt om mot e-handel och kompetens kring att driva affär på denna typ av plattformar är hett efterfrågad och en stor tillgång i marknadsförarens CV 2021.


Smarketing är något som man pratat om ett tag, vad innebär det i praktiken?


-Marknadsförare som har förmåga och vilja att bygga ett starkt och givande samarbete med säljavdelningen efterfrågas alltmer eftersom det är centralt för att få bäst effekt på marknads respektive säljarbetet.


De flesta företag kommunicerar via många digitala kanaler. Hur viktig är marknadschefens förmåga att hålla ihop budskapen i alla dessa, d v s att jobba integrerat?


-Grunden för marknadsföring att man förstår sin konsument eller kund och kan skapa värde som gör skillnad för dem. Oavsett om man tar ut det i digitala eller traditionella plattformar.


Och avslutningsvis Kristina. Hur viktigt är det för marknadschefen att har en övergripande förståelse för företagets affär?

-Extremt viktigt skulle jag säga är att förstå helheten och inte bara sitt eget ansvarsområde. Förmågan att säkerställa ROI på sina marknadsföringsinsatser är en annan viktig kompetens på en snabbt föränderlig spelplan, tillägger Kristina.


Är ni i behov av att stärka upp er marknad- eller kommunikationsavdelning? Funderar ni på om ni har rätt bemanning på kort eller lång sikt? Hör av dig till oss!


Kristina Lidvall: 073-639 09 41

Martina Brandt: 073-376 35 10

bottom of page