Director Strategic Business DevelopmentBusiness Transformation Manager, Intrum

För mer information kontakta Edvard König, eko@brightness.se eller 070-978 35 00