Enhetschef Analys och påverkan, Sveriges IngenjörerIngenjörerna är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper. De löser gemensamma utmaningar, genererar tillväxt och skapar fler jobb. För att stötta och utveckla dem finns Sveriges Ingenjörer – det enda fackförbundet med fullständigt fokus på ingenjörer. Vi arbetar för att våra medlemmar ska ha goda villkor, möjlighet att utvecklas och att de ska värderas så högt som de förtjänar.


Sveriges Ingenjörer är en kunskapsdriven, samhällsengagerad och tillåtande arbetsplats. Våra stolta, nyfikna och professionella medarbetare är vår viktigaste resurs. Du uppmuntras att dela med dig av tankar och idéer, vi månar om din utveckling och tar vara på ditt engagemang.


Förbundet har ett starkt varumärke och arbetar aktivt för att stärka ingenjörernas roll/röst i samhällsdebatten och visa på ingenjörskonstens viktiga betydelse. De senaste åren har en särskild satsning gjorts för att utveckla arbetet med analys, opinion och påverkan för att förbundet ska fortsätta ha en tydlig plats på samhällsarenan.


Nu söker Sveriges Ingenjörer en chef till enheten Analys och påverkan.


Befattningen

Som enhetschef för Analys och påverkan leder du en grupp med tiotalet utredare, experter och statistiker. Enhetens uppgift är att stärka och utveckla utredningsarbetet som ligger till grund för förbundets påverkansarbete. Detta görs genom analyser, statistik, utredningar och andra underlag i frågor som förbundet driver och utförs i tätt samarbete med avdelningens andra enhet, Opinion och påverkan.


Enheten ansvarar för expertstöd till förbundets ledning, förtroendevalda och andra avdelningar på kansliet (ex. Förhandlingsavdelningen och avdelningen för Demokratistöd). Medarbetarna medverkar aktivt i påverkansarbetet, bland annat genom att representera förbundet i olika referens- och samarbetsgrupper. Enheten ansvarar även för förbundets löneenkät samt andra analys- och statistiksamarbeten.


Du leder en fortsatt förflyttning mot än vassare och snabbare analyser samt fortsatt implementering och utveckling av arbetssätt för att lyckas med detta. Du inspirerar och motiverar medarbetarna som är experter inom sina sakområden. I rollen ställs höga krav på ett moget ledarskap som i det dagliga arbetet coachar och utvecklar medarbetarna med allt vad det innebär med eventuella förändringar av strukturer och processer.


Tillsammans avdelningschefen sätter du upp de strategiska påverkansmålen. Och tillsammans med medarbetarna utvecklar ni sedan, genom analyser och utredningar, underlag för ett ökat genomslag i debatten. Enheten arbetar tätt med opinionsbildarna på avdelningen, Kommunikationsavdelningen samt andra avdelningar på förbundskansliet.


Du rapporterar till förbundets Samhällspolitiska chef tillika Avdelningschef för Politik och påverkan.


Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Leda, coacha och motivera en grupp med utredare, experter och statistiker

 • Fullt personalansvar samt ansvar för utveckling, planering och uppföljning av enhetens arbete.

 • Ansvara för att enheten tar fram relevant och användbart material som effektivt bidrar i påverkansarbetet samt kvalitetssäkra materialet.

 • Fortlöpande utvärdera, följa upp och utveckla utrednings- och påverkansarbetet inklusive metodutveckling och implementering av nya arbetssätt.

 • Agera bollplank till övriga organisationen i frågor som rör analys- och påverkansarbetet.

Kandidatprofil

 • Gedigen chefserfarenhet med vana att leda experter

 • Erfarenhet av att arbeta med att sätta, utvärdera och följa upp relevanta mål

 • Förmåga att utveckla metoder och ta initiativ till analyser och utredningar

 • Gedigen egen erfarenhet av utredningsarbete samt förståelse för samverkan mellan utredningsarbete och arbete med opinionsbildning

 • Förmåga att navigera såväl i det politiska landskapet som det fackliga

 • Erfarenhet av att ha arbetat med politikutveckling för en medlemsstyrd organisation

 • Erfarenhet från idéburen verksamhet och god förståelse för den fackliga verksamheten

 • God språklig förmåga

 • Relevant akademisk examen

Vi söker dig som är en erfaren, trygg och stabil ledare med god självinsikt. Du trivs i ett engagerat och operativt chefskap och är van att leda i förändring. Som person är du en prestigelös och lyhörd lagspelare med gott omdöme. Du är tydlig och drivs av att se medarbetare utvecklas och bidra till övergripande mål. Du har en god strategisk och analytisk förmåga och är van att arbeta med komplexa frågor och göra korrekta avvägningar och prioriteringar.


Tjänsten gäller tillsvidare och är placerad i Sveriges Ingenjörers kansli i centrala Stockholm. Sveriges Ingenjörer som arbetsgivare erbjuder villkor som följer Teknikavtalet och de lokala avtal som har upprättats på arbetsplatsen.


Fackliga kontaktpersoner för frågor om tjänsten är Johanna Bång, Akademikerföreningen och Lotta Ljungqvist, Unionenklubben, båda nås på 08-613 80 00.


I rekryteringsprocessen samarbetar Sveriges Ingenjörer med Brightness Executive Search. Urvalet sker löpande så välkommen med din ansökan så snart som möjligt dock senast den 22/11 . Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Ansvarig rekryteringskonsult på Brightness Executive Search är Susanne Ahlström som nås på 070-604 42 97.


Ansök här