top of page

Enhetschef inom Handel och Hållbarhet till TeknikföretagenÄr du en god ledare med erfarenhet av påverkansarbete och näringspolitik? Vi söker dig som vill leda en ny enhet och bidra till att stärka svensk konkurrenskraft och lyfta industrins perspektiv i klimatomställningen.


Sverige är ett av världens främsta exportländer när det gäller innovation och teknik, där företag som Volvo, Ericsson och Scania är några av de största aktörerna. Gemensamt för trion är att de är medlemmar i Teknikföretagen. Genom bland annat juridisk rådgivning och politiskt påverkansarbete får de tillsammans med drygt 4200 andra medlemsföretag stärkt konkurrenskraft.


Nu stärker vi vårt näringspolitiska arbete och söker till den nybildade enheten för Handel och Hållbarhet en enhetschef som ska leda och utveckla verksamheten med syfte att ta större plats i debatten nationellt och på EU-nivå genom att lyfta industrins perspektiv inom just handel- och hållbarhetsområdet.


Detta uppdrag är nu avslutat.bottom of page