Förbundsdirektör/VD, Fackförbundet Scen & FilmVill du leda arbetat med att skapa bättre villkor för yrkesverksamma inom scen- och filmområdet? Till Fackförbundet Scen & Film och Upphovsrätt Scen & Film AB söker vi en Förbundsdirektör och tillika VD.


Scen & Film är fackförbundet för verksamma inom scen- och filmområdet. Medlemmarna är yrkesverksamma upphovsmän, artister, teknisk och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Förbundet organiserar både löntagare och egenföretagare.


Inom organisationen ryms dels kansliet för fackförbundet Scen & Film och två av förbundets helägda bolag, Upphovsrätt Scen & Film AB som administrerar upphovsrättsersättningar och ett servicebolag för egenföretagare.


Riksstämman som infaller vart fjärde år är förbundets högsta beslutande organ. Här väljs förbundsstyrelse som leder förbundets arbete mellan riksstämmorna. Förbundets kansli bereder och verkställer de beslut som förbundsstyrelsen fattar samt stöttar medlemmar och förtroendevalda.


Uppdraget

Som Förbundsdirektör arbetar du på uppdrag av förbundsstyrelsen och i nära samarbete med förbundsstyrelsens ordförande. Du är övergripande ansvarig för verksamhetens organisation, budget och verksamhetsutveckling. Förbundet har drygt 25 medarbetare varav 2 avdelningschefer. Medarbetarna arbetar med förhandling, medlemsrådgivning, medlemsservice, kommunikation och administration. Uppdraget som Förbundsdirektör och VD är en bred roll och är såväl strategisk som operativ.


Du följer den politiska utvecklingen och lagstiftningen inom såväl kulturpolitikens område som närings-, arbetsmarknads och socialförsäkringspolitiken på nationell och EU-nivå. Du är strategiskt bollplank till ordförande i framför allt det politiska påverkansarbetet.


Du företräder Scen & Film i styrelser och samarbetsorganisationer på såväl nationell, nordisk som europeisk nivå.


En viktig uppgift är att utveckla kansliets processer och arbetssätt för att kunna ge snabb rådgivning av hög kvalitet till ett ökande antal medlemmar och behov av ökat stöd till förtroendevalda. Ett annat utvecklingsområde är stärkt kommunikation och påverkansarbete. Allt med fokus på att tillsammans skapa bättre villkor för yrkesverksamma inom scen- och filmområdet.


Kandidatprofil

Vi söker dig som är en erfaren och trygg ledare som skapar förtroende och utvecklar såväl verksamhet som medarbetare. Du inspirerar och motiverar medarbetarna och leder genom avdelningscheferna. Du har kvalificerad erfarenhet av verksamhets- och ekonomistyrning. Du har erfarenhet av facklig verksamhet och god kunskap om den svenska modellen och arbetsmarknadens parter. Att du har ett starkt engagemang för kulturområdet ser vi som en självklarhet.


Du är en god kommunikatör och en skicklig relationsskapare som bygger goda och långsiktiga relationer och samarbeten.


Du är strukturerad, noggrann, lösningsorienterad och får saker att hända. Vi är ett litet kansli där vi alla hjälps åt. Du har ett stort intresse för verksamhetsutveckling och en strategisk blick för hur kansliets verksamhet ska utvecklas t ex när det gäller hur man med digitala arbetssätt kan bidra till stärkt medlemsnytta.


Ansökan och mer information


Vi är övertygade om att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.


Tjänsten är på heltid, tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Kansliet är placerat i trevliga lokaler på Kungsholmen i Stockholm.


Välkommen med din ansökan senast 10 april 2022.

I den här rekrytering samarbetar vi med Brightness Executive Search. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Anna-Karin Engvall, tfn 0707-323007, e-post: anna-karin.engvall@brightness.se


Facklig representant är Åse Axberg för Akademikerklubben och Eleonor Fahlén för Unionen. De nås på 08 – 441 13 00


Ansök här