Förbundssekreterare, ST


Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 98 000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser.

Fackförbundet ST är Sveriges enda fackförbund som organiserar alla inom statlig verksamhet. Det ger oss en unik kunskap om hur det är att arbeta på samhällets och statens uppdrag. Vi är övertygade om att alla anställda tjänar på att vara medlemmar i samma fackförbund istället för att dela upp sig i olika yrkesförbund.Som Förbundssekreterare på ST har du ett ansvar för Fackförbundet STs demokratiska arenor primärt på nationell nivå. Det innebär att planera, genomföra, följa upp och utveckla Fackförbundets STs demokratiska processer och organ i nära samarbete med bl.a. presidium och förbundsstyrelse. Till det hör naturligt ansvar för förbundets demokratiska utveckling och det som hänger samman med det såsom medlemskap, organisationspolitik, och relationer till andra idéburna organisationer.

Du jobbar på uppdrag av förbundsstyrelsen med förbundets parlamentariska verksamhet. Det huvudsakliga uppdraget är att agera utifrån de beslut som fattas i den demokratiska organisationen, skapa förutsättningar för en väl fungerande verksamhet och att stödja den demokratiska organisationen i dess arbete.

I uppdraget ligger:

  • Att stödja den parlamentariska organisationen- strategiskt och operativt avseende planering, former och förutsättningar.

  • Vara kontaktyta i den interndemokratiska organisationen

  • Att vara rådgivare och stöd till förbundsstyrelsen och presidiet i dess roller som strategiska ledare, att agera i styrelsens namn samt att ha ett nära samarbete med förbundsordföranden

  • Hantera principfrågor som rör förtroendevalda och medlemmar

  • Hantera stadgefrågor internt

Som Förbundssekreteraren har du också ett övergripande samordningsansvar för arbetet med förbundets relationer till andra förbund och organisationer både nationellt och internationellt. Du har har nära samverkan med förhandlingschefen i olika typer av gränsdragningsfrågor, där frågor gällande relation till andra förbund, gränssnitt och samarbeten ligger inom förbundssekreterarens uppdrag. Du ingår i förbundskansliets ledningsgrupp och har nära samarbete med enheterna i organisationen vilka ansvarar för sakfrågor, underlag, ställningstaganden och beredning. Du deltar på förbundsstyrelsens sammanträden.


Kandidatprofil:

I rollen som förbundssekreterare behöver du ha:

  • God förståelse för fackligt medlemskap, engagemang och förutsättningar

  • Förståelse för hur det är att vara förtroendevald, vara bra på att möta och kommunicera med förtroendevalda

  • God kännedom om svensk fackföreningsrörelse

Vi söker dig som har gedigen arbetslivserfarenhet i en fackligt, politiskt, ideell och/eller medlemsstyrd organisation, förståelse för demokratiprocesser och gärna erfarenhet av kvalificerat arbete med organisations- och verksamhetsutveckling. Erfarenhet av den statliga sektorn är meriterande.

Du arbetar metodiskt och systematiskt med att analysera processer samt hittar arbetssätt för att förenkla och förbättra verksamheter. Du är analytisk, strukturerad och har en mycket bra kommunikativ förmåga, både i tal och skrift. Du agerar utifrån en helhetssyn för organisationens bästa och kommer gärna med nya initiativ och förslag. Du har god vana av att skriva olika former av beslutsunderlag, PM, rapporter etc.


Rollen bygger till mycket stor del på din förmåga att samverka och samarbeta. Vi tror att du är prestigelös och lyhörd i din kommunikation. Du är också bra på att skapa och bygga förtroende, du är ansvarstagande och modig samt vågar ta tag i och hantera konflikter. Du är utvecklingsfokuserad, är intresserad av och har idéer om föreningsutveckling, tex vad gäller digitala former och tillgänglighet. Du har ett aktivt självledarskap, är strukturerad och bra på att planera, genomföra och följa upp ditt arbete.


Du delar och bär Fackförbundets STs värderingar och du anser att engagemang i Fackförbundet ST ger facklig styrka.


Din ansökan:

I denna rekrytering samarbetar vi med Brightness Executive Search. För mer information, kontakta rekryteringskonsult Susanne Ahlström, 070-604 4297 alt. sah@brightness.se. Varmt välkommen med din ansökan (CV + personligt brev) senast den 12/5.


Ansök här