Hållbarhetsspecialist, TMF


TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Du möter våra produkter dagligen – från småhus och trappor till designmöbler och badrum. TMF företräder cirka 650 medlemsföretag som sammanlagt sysselsätter cirka 30 000 anställda.

Rollen ingår i Avdelningen Bransch & Näringspolitik som består av 11 personer.

Hållbar utveckling är centralt för TMF som nu förstärker sin kompetens inom området med ytterligare en medarbetare i form av en hållbarhetsspecialist som kommer att jobba tillsammans med Hållbarhetschefen i nära samarbete med medlemsföretagen.Om rollen

Hållbar utveckling är centralt för TMF och dess medlemsföretag. EU har genom the Green Deal satt upp mål om att unionen ska vara klimatneutralt 2050. TMF har formulerat strategiska mål och långsiktig vision för att vår industri ska uppfylla hållbarhetsmål baserat på Agenda 2030. TMF har identifierat 6 utmaningar där trä- och möbelindustrin kan bidra till hållbar utveckling där cirkulär ekonomi och den förnyelsebara träråvaran utgör viktiga medel för framgång. Affärsmässighet förenat med hållbar utveckling utgör grundpelare i TMF:s hållbarhetsarbete. TMF samverkar nära med andra näringslivsparter nationellt och inom EU för att föra industrins och medlemsföretagens talan.

TMF:s hållbarhetsarbete bedrivs inom avdelningen för Bransch och Näringspolitik. Arbetet är mångfacetterat med två huvudsakliga inriktningar, dels support, service och kompetensutveckling gentemot medlemsföretagen, dels omvärldsbevakning och politiskt påverkansarbete nationellt och inom EU. Här kommer Hållbarhetspecialisten att arbeta i nära samverkan med Hållbarhetschefen och övriga kollegor inom avdelningen för Bransch och Näringspolitik. Verksamheten inom Bransch och Näringspolitik bedrivs i en matrisorganisation där Hållbarhetsspecialisten och Hållbarhetschefen samverkar med och stöttar projektledarna för de olika branschgrupperna.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Medlemsservice

 • Löpande service till medlemmar via mail och telefon

 • Besöka medlemsföretag, deltagande på branschmöten, mässor och tema-dagar.

 • Hållbarhetsnätverk – tillsammans med IVL driva/arrangera

 • Utskott Möbel/Inredning – sammankallande vid behov.

 • Utskott Bygga – sammankallande vid behov.

 • Guider, verktyg, lathundar – skriva, uppdatera, publicera

 • Workshops & utbildningar –arrangera vid behov

 • Agenda 2030 utbildning

Nätverkande & omvärldsbevakning

 • Upprätthålla löpande samarbete med utvalda samarbetsparter. Delta i samverkansmöten och föra TMF:s talan jämte fånga upp information och nyheter av vikt för TMF.

Kommunikation & sociala medier

 • Löpande info web/nyhetsbrev/TEAMS

 • Regelbundet uppdatera och delge TMF:s synpunkter på sociala medier (Twitter, LinkedIn, Facebook)

 • Driva planerade kampanjer i sociala medier i samarbete med TMF:s kommunikationsavdelning

EPD – Environmental Product Declaration

 • Ansvara för och driva TMF:s EPD-generator i samverkan med extern part (EPD international alt. EPD Norge).

Utvecklingsprojekt

 • Delta i och i förekommande fall driva interna utvecklingsprojekt.

 • Delta i externa utvecklingsprojekt och föra TMF:s och våra medlemmars talan.

Kandidatprofil

Bakgrund:

 • Högskoleexamen inom miljö, kemi, teknik eller liknande utbildning.

 • Minst 3 års erfarenhet av arbete med miljö, kvalitet och hållbarhet.

 • Erfarenhet från arbete inom industri, branschorganisation, myndighet, NGO eller liknande kan vara meriterande.

 • Erfarenhet från arbete med omvärldsbevakning/påverkan gentemot EU kan vara meriterande.

 • Svenska och engelska flytande i tal och skrift.

 • Kanske jobbar du på en annan branschorganisation idag? Eller arbetar med miljö/ hållbarhetsfrågor inom näringslivet och brinner för frågan.

För att lyckas i rollen tro vi att du är:

 • Lagspelare och generös i att dela med sig av kunskap och information samt att aktivt stödja kollegor och medlemsföretag med kompetens inom hållbarhet.

 • Kommunikativ – och du får gärna tycka det är roligt att presentera för andra, det förväntas av dig i jobbet

 • Självgående, och har en god förmåga att fatta beslut samt god förståelse för vilka frågor som kräver förankring och dialog.

 • Duktig på att samarbeta, såväl internt inom TMF som med externa parter, och även kunna arbeta självständigt,

 • Orädd

 • Drivande

 • Noggrann, metodisk och strukturerad.

Att arbeta på TMF

Arbetsplatsen präglas av ett hjälpsamt klimat där man samarbetar mycket. De som jobbar här ser ett värde av samarbete och det är en väl fungerande grupp som jobbar ihop. Du får möjlighet till att arbeta med frihet under ansvar och förväntas arbeta självständigt. Rollen på TMF innebär en unik möjlighet att få jobba i gränslandet mellan politik och näringsliv.

Hållbarhetschefen, som blir din närmsta kollega, har djup kompetens inom hållbarhetsområdet. Du får även möjlighet att arbeta med övriga kollegor på avdelningen som har en hög kompetens inom sina respektive områden och ett stort engagemang i sitt arbete.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning vid vårt kontor på Storgatan i centrala Stockholm. TMF erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och en gedigen satsning på kontinuerlig kompetensutveckling.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Brightness Executive Search. Vid frågor, vänligen kontakta rekryteringskonsult Kristina Lidvall, kristina.lidvall@brightness.se alt 0736-390941.

Välkommen med din ansökan snarast, dock senast den 14/8. Intervjuer sker löpande.


Ansök här: