top of page

Hållbarhetsspecialist, TMF


TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Du möter våra produkter dagligen – från småhus och trappor till designmöbler och badrum. TMF företräder cirka 650 medlemsföretag som sammanlagt sysselsätter cirka 30 000 anställda.

Rollen ingår i Avdelningen Bransch & Näringspolitik som består av 11 personer.

Hållbar utveckling är centralt för TMF som nu förstärker sin kompetens inom området med ytterligare en medarbetare i form av en hållbarhetsspecialist som kommer att jobba tillsammans med Hållbarhetschefen i nära samarbete med medlemsföretagen.Detta uppdrag är nu avslutat.

bottom of page