Internationell Sekreterare, Sveriges IngenjörerIngenjörerna är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper. De löser gemensamma utmaningar, genererar tillväxt och skapar fler jobb. För att stötta och utveckla dem finns Sveriges Ingenjörer – det enda fackförbundet med fullständigt fokus på ingenjörer. Vi arbetar för att våra medlemmar ska ha möjlighet att utvecklas och att de ska värderas så högt som de förtjänar.

Sveriges Ingenjörer är en kunskapsdriven, samhällsengagerad och tillåtande arbetsplats. Våra stolta, nyfikna och professionella medarbetare är vår viktigaste resurs. Du uppmuntras att dela med dig av tankar och idéer, vi månar om din utveckling och tar vara på ditt engagemang.Nu söker Sveriges Ingenjörer en Internationell Sekreterare!Om uppdraget:


Som Internationell Sekreterare på Sveriges Ingenjörer ska du stärka förbundet som intresseorganisation och fackförbund, och tillsammans med andra nationella och internationella organisationer bevaka och säkra villkor för våra medlemmar. Du ska vara ett stöd till förbundsordförande, förtroendevalda och kollegor som representerar förbundet i olika internationella sammanhang och se till att det internationella perspektivet finns med i vårt arbete och att den information och kunskap vi får kommer hela organisationen till del.


I rollen är du spindeln-i-nätet och samordnar förbundets internationella verksamhet i de nordiska, europeiska och internationella federationerna och du företräder förbundet i internationella sammanhang.


I uppdraget ingår att vidareutveckla upparbetade kanaler och bygga upp en struktur för att säkerställa att relevant information från internationell verksamhet samlas in och finns lättillgängligt samt sprids till interna intressenter. Det är viktigt att förbundets ståndpunkter i internationella frågor går hand i hand med övrig verksamhet inom förbundet och därför är löpande information och avstämningar mellan olika verksamhetsgrenar avgörande.


Du fångar in viktiga frågeställningar och tar tillsammans med bland annat Förhandlingsavdelningen och/eller avdelningen för Politik och påverkan fram förbundets samhällspolitiska ståndpunkter utifrån det internationella perspektivet. Du deltar i olika referensgrupper nationellt, tar fram gemensamma propositioner tillsammans med andra fackliga aktörer och svarar på remisser. I rollen bistår du Förbundsordförande och Förbundsdirektören med underlag inför internationella möten.


Du rapporterar till förbundets chef för Demokratistöd.


Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Samordna och driva förbundets internationella ståndpunkter framåt.

 • Strukturera och driva kunskapsspridning mellan förbundets olika avdelningar vad gäller den internationella verksamheten och aktuella relaterade frågor.

 • Samordna alla kontakter med olika internationella samarbetsorgan, ibland tillsammans med eller genom någon förtroendevald eller medarbetare.

 • Delta på möten och konferenser för att utarbeta policypapper i olika organisationer

 • Stärka Sveriges Ingenjörers position inom de olika federationerna.

 • Medverka till att utforma förbundets åsikter inom sakområdena

 • Nätverkande internt och externt för att upprätthålla och samordna kontakter och informationsflöden i syfte att löpande knyta samman internationella frågor med förbundets övriga verksamhet

 • Uppd


atera och utveckla sakområdet och hålla sig à jour med regelverk och praxis

 • Informera, utbilda och ge råd internt inom kansliet, föreningar, förtroendevalda och medlemmar i internationella frågor.

 • Delta i avdelningens utveckling och genomförande av gemensamma uppgifter.

 • Bistå Förbundsordföranden och Förbundsdirektören m.fl. med underlag inför internationella möten

 • Själv sätta samman program och vara värd för möten med internationella träffar

Vem är du?


Erfarenhet/utbildning

 • Gedigen arbetslivserfarenhet från facklig organisation.

 • Erfarenhet från internationellt arbete.

 • Erfarenhet av opinionsbildning

 • God språklig förmåga, svenska och engelska flytande i tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande.

 • Relevant akademisk examen eller kunskaper förvärvat på annat sätt.

Personliga egenskaper

 • Självgående

 • Relationsskapande förmåga

 • God samarbetsförmåga

 • Strukturerad

 • Stra


tegisk

Övrigt

Du delar de fackliga grundvärderingarna och har förståelse för den svenska modellen och arbete i en politiskt styrd organisation. Tjänsten gäller tillsvidare och är placerad i Sveriges Ingenjörers kansli i centrala Stockholm. Sveriges Ingenjörer som arbetsgivare erbjuder villkor som följer Teknikavtalet och de lokala avtal som har upprättats på arbetsplatsen.


Fackliga kontaktpersoner för frågor om tjänsten är Johanna Bång, Akademikerföreningen och Lotta Ljungqvist, Unionenklubben, båda nås på 08-613 80 00.Välkommen att skicka in din ansökan senast den 25/9 2022.


I denna rekrytering samarbetar Sveriges Ingenjörer med Brightness Executive Search, För mer information om rollen vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Susanne Ahlström som nås på 070-604 42 97 alt. susanne.ahlstrom@brightness.se.


Välkommen med din ansökan (brev+CV) senast den 25/9. Ansök här