top of page

Joakim Pettersson, ny chef Samhälle&Utredning, på Ledarna


Sveriges chefsorganisation Ledarna rekryterar Joakim Pettersson som chef för enheten Samhälle & Utredning. Joakim Pettersson är ny chef för Samhälle & Utredning på Ledarna. Brightness tackar för förtroendet.


Så här skriver Joakim på Ledarnas hemsida: – Ledarna fyller en viktig funktion i samhällsdebatten och har en betydelsefull uppgift i att stödja chefer i deras dagliga arbete. Jag ser verkligen fram emot att få vara med och bidra till verksamheten och det långsiktiga arbetet med att lyfta ledarskapets betydelse, tillsammans med övriga medarbetare. Jag tar med mig mina erfarenheter från politik, näringsliv och utredningsverksamhet och jag hoppas att mina perspektiv ska bidra till att utveckla Ledarnas opinionsbildande arbete, säger Joakim Pettersson.

Joakim har en lång erfarenhet från ledande roller inom både politik och näringsliv. Bland annat som seniorkonsult på WSP, stabschef och utvecklingschef för Kristdemokraterna, politisk sakkunnig på Socialdepartementet och senior näringspolitisk strateg på Svensk Handel.

– Genom rekryteringen av Joakim Pettersson förstärker vi förbundets långsiktiga påverkans- och opinionsarbete. Joakims breda bakgrund tillför nya och intressanta grepp för att stärka chefens röst i samhällsdebatten, säger Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna. Joakim Pettersson kommer senast från en roll som seniorkonsult och strategisk rådgivare på konsultföretaget WSP Advisory, där han har arbetat med policyutveckling och rådgivning, främst för intresseorganisationer

bottom of page