Kanslichef, Journalistförbundet


Vill du arbeta för att skapa bättre villkor i mediebranschen och stärka journalisters ställning? Journalistförbundet söker en erfaren och utvecklingsinriktad kanslichef.


Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för alla som arbetar med journalistik och redaktionella arbetsuppgifter i den svenska mediebranschen. Vi är cirka 13 800 medlemmar och organiserar både anställda och egenföretagare.


Vi står upp för yttrande- och tryckfrihet, öppenhet och offentlighet i samhället, verkar för mångfald och journalistisk kvalitet inom mediebranschen. Vi försvarar upphovsrätten. Vi kämpar för trygga anställningar, goda villkor för egenföretagare, för en säker arbetsmiljö och för sunda arbetsförhållanden. Förbundets medlemmar bidrar varje dag till en stark demokrati och ett öppet samhälle.


Som kanslichef för Journalistförbundet har du ett tydligt utvecklingsuppdrag. Du kommer in i ett spännande skede där det finns en stor vilja till utveckling och möjlighet att genomföra förändring tillsammans med styrelse och medarbetare.


Journalistförbundet är en medlemsstyrd organisation där kongressen är högsta beslutande organ. Kansliet bereder och verkställer de beslut som kongress och förbundsstyrelsen fattar samt stöttar förtroendevalda och medlemmar. Förbundet har engagerade medlemmar där en stor del av verksamheten bygger på lokala klubbar, föreningar och aktiva förtroendevalda.


Uppdraget


Som kanslichef arbetar du på uppdrag av förbundsstyrelsen och i nära samarbete med förbundets ordförande. Du arbetar strategiskt utifrån de uppdrag förbundets medlemmar/kongress och förbundsstyrelse beslutat om.


Du är övergripande ansvarig för kansliets organisation, budget och utveckling. På kansliet arbetar drygt 25 medarbetare med förhandling, rådgivning, medlemsservice, politik och yrkesfrågor, kommunikation, rekrytering och administration. Som kanslichef är du länken mellan styrelse och kansli och leder arbetet via avdelningscheferna


Du ansvarar för att leda och driva ett utvecklingsarbete för att modernisera, kompetensutveckla och effektivisera kansliets verksamhet. I utvecklingsarbetet ingår även ett strategiskt arbete för att Journalistförbundet ska vara ett demokratiskt, starkt och självständigt förbund på kort och lång sikt. I ditt ansvar ingår även att säkerställa att förbundet utvecklas i takt med förändrade behov.


En viktig del för Journalistförbundet är att samverka och skapa allianser för att värna medlemmarnas intressen och stärka medlemsnyttan. Som kanslichef företräder du förbundet i styrelser och samarbetsorganisationer. Du rapporterar till förbundsstyrelsen.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Leda, driva och utveckla verksamheten utifrån kongressmål och styrelsens beslut.

  • Ha personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 25 medarbetare. De tre avdelningscheferna samt förhandlingschefen direktrapporterar till kanslichefen.

  • Delta på styrelsens sammanträden och verkställa styrelsens beslut samt vara länken mellan styrelse och kansli.

  • Ansvara för verksamhetsplanering, budget samt uppföljning och kvalitetssäkring av kansliets verksamhet.

  • Initiera och leda utvecklingsområden för förbundet.

  • Företräda Journalistförbundet på olika arenor.

  • Vara strategiskt bollplank till förbundets ordförande.

Kandidatprofil


Vi söker dig som är en erfaren och trygg ledare. Du inspirerar och motiverar medarbetarna och leder genom avdelningscheferna. Du har gedigen erfarenhet av utvecklings- och förändringsledning.


Du har mycket god kommunikationsförmåga och kan förmedla styrelsens visioner på ett bra sätt. Du är en skicklig relationsskapare som bygger goda och långsiktiga relationer och samarbeten. Du är analytisk och har en god förmåga att planera, prioritera och du får saker att hända. Du har ett stort intresse för verksamhetsutveckling och en strategisk blick för hur kansliets verksamhet ska utvecklas för att på bästa sätt stötta förtroendevalda och medlemmar.


Du är länken mellan förbundsstyrelsen och kansliet. Det är därför viktigt att du har god vana vid, och stor förståelse för, de interndemokratiska processerna och hur det är att arbeta i en ideell organisation styrd av förtroendevalda. Vi ser gärna att du har erfarenhet av facklig verksamhet, medlemsburen eller annan politiskt styrd organisation.


Du har ett stort samhällsintresse och ett intresse för mediebranschen och journalistyrket. Du delar Journalistförbundets värderingar.


Ansökan och mer information


Vi arbetar för arbetsplatser präglade av öppenhet, mångfald och en god kollegial stämning. Vi är övertygade om att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.


Tjänsten är på heltid, tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Kansliet är placerat i trevliga lokaler på Kungsgatan i Stockholm som vi delar fackförbundet Forena.


Välkommen med din ansökan senast den 29 augusti 2022. Ansök här


I den här rekryteringen samarbetar vi med Brightness Executive Search. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Anna-Karin Engvall, tfn 0707-323007, e-post: anna-karin.engvall@brightness.se


Facklig representant är Victoria da Silva, victoria.dasilva@sjf.se tfn: 08-613 75 27, e-post: victoria.dasilva@sjf.se