Kanslichef, Polisförbundet


Vill du jobba för att ge ett av Sveriges viktigaste yrken bättre villkor och förutsättningar? Att arbeta på Polisförbundet innebär att jobba med en av Sveriges mest diskuterade frågor. Människors trygghet är en förutsättning för ett välmående demokratiskt samhälle. Att skydda, hjälpa och ställa till rätta är våra medlemmars uppdrag. Då krävs också bra poliser med rätt utbildning, rätt lön och rätt villkor.


Polisförbundet är ett fackligt yrkesförbund som organiserar Sveriges poliser. Vi jobbar för att poliskåren ska ha bra villkor och de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb för allas trygghet. Förbundets vision är ”En poliskår uppskattad och respekterad av alla”. Polisförbundet ingår i TCO och cirka 92 procent av Sveriges poliser är våra medlemmar.


Över 1 300 förtroendevalda poliser och 30 medarbetare på Polisförbundets kansli arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna. Det gör vi bland annat genom medlemsservice, förhandlingar, facklig utbildning, kommunikation, opinionsbildning och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer.


Polisförbundets kongress är förbundets högsta beslutande organ. Här väljs förbundsstyrelse och beslut tas om strategiska inriktningar för förbundets framtida verksamhet. Förbundet leds mellan kongresserna av förbundsstyrelsen.

Förbundets kansli bereder och verkställer de beslut som förbundsstyrelsen fattar samt stöttar förtroendevalda.


Uppdraget


Som Kanslichef arbetar du på uppdrag av förbundsstyrelsen och i nära och förtroendefullt samarbete med förbundsstyrelsens ordförande. Du ansvarar för att operativt leda och driva Polisförbundet utifrån kongressens och styrelsens beslut. Du leder och motiverar organisationen med cirka 30 medarbetare varav tre enhetschefer. Ett utvecklingsarbete för att modernisera, kompetensutveckla och effektivisera kansliets arbete är initierat och du kommer att leda detta arbete. Du är ett strategiskt bollplank till ordförande samt företräder Polisförbundet på olika arenor.


Som kanslichef för Polisförbundet är du operativt ansvarig för en verksamhet med engagerade och målmedvetna medarbetare med stort fokus på medlemmarna. Polisförbundets frågor engagerar och får stort genomslag. Du rapporterar till förbundsstyrelsens ordförande.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Leda, driva och utveckla verksamheten utifrån kongressmålen och styrelsens beslut

  • Personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 30 medarbetare, med tre direktrapporterande enhetschefer, förbundssekreterare samt chefredaktören för Polistidningen

  • Delta på styrelsens sammanträden och operationalisera styrelsens beslut

  • Ansvara för verksamhetsplanering, budget samt uppföljning och kvalitetssäkring av kansliets verksamhet

  • Strategiskt bollplank till förbundsstyrelsens ordförande

Kandidatprofil


Vi söker dig som är en erfaren och trygg ledare som skapar förtroende och utvecklar såväl verksamhet som medarbetare. Du inspirerar och motiverar medarbetarna och leder genom enhetscheferna. Du är en god kommunikatör med förmåga att förmedla styrelsens visioner inom organisationen samt att skapa goda samarbeten. Du är analytisk och strategisk, ser utvecklingsmöjligheter samt har en god förmåga att planera och prioritera. Genom omvärldsbevakning och kontakter med andra kanslichefer inom TCO förbunden och de nordiska polisförbunden håller du dig uppdaterad och utvecklar kansliets verksamhet för att på bästa sätt kunna stötta de förtroendevalda och medlemmarna.


Förutom att leda den dagliga verksamheten på kansliet är du länken mellan Polisförbundets förbundsstyrelse och medarbetarna. Det är därför viktigt att du har god vana vid och stor förståelse för hur det är att arbeta i en ideell organisation styrd av förtroendevalda.


Kunskaper och erfarenheter

  • Flerårig chefserfarenhet med erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändring och utveckling. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda via chefer.

  • Kvalificerad erfarenhet av verksamhets- och ekonomistyrning, gärna från facklig verksamhet, medlemsburen eller annan politiskt styrd organisation

  • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

  • Relevant akademisk utbildning

Du delar Polisförbundets grundläggande värderingar.


Om att arbeta på Polisförbundet och ansökan

Tjänsten är på heltid, tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Kansliet är placerat i nya lokaler i Solna. Polisförbundet arbetar för arbetsplatser med ökad jämställdhet, öppet klimat och bekämpar alla former av diskriminering. Vi är övertygade om att mångfald berikar och ser därför gärna både kvinnor och män med olika bakgrund som sökande.


Välkommen med din ansökan senast 20 juni 2021. Intervjuer kommer att ske löpande.


Facklig kontaktperson är Hans Olsson, Unionen, telefon: 08-676 97 46 , e-post: hans.olsson@polisforbundet.se

I den här rekrytering samarbetar vi med Brightness Executive Search. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Anna-Karin Engvall, tfn 0707-323007, e-post: anna-karin.engvall@brightness.se


Ansök här med CV och brev