Kanslichef, VårdförbundetI Vårdförbundet samlas fyra livsviktiga yrken. Tillsammans är Vårdförbundet 114 000 medlemmar som arbetar för en personcentrerad vård, ett hållbart yrkesliv, högre löner och bättre karriärmöjligheter. Medlemmar är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet är en idéburen yrkesorganisation som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utveckling av professionerna

Vill du vara med och bygga de allra bästa förutsättningarna för de livsviktiga yrkena inom vården?

Nu söker Vårdförbundet en kanslichef som ska leda kansliet och fortsätta den förändringsresa som kansliet med sina 170 medarbetare påbörjat.

Om rollen Som Kanslichef på Vårdförbundet har du det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet och på uppdrag av förbundsstyrelsen leder och samordnar du kansliets arbete. I ditt uppdrag ingår att bygga vidare på den resa som kansliet startade 2020 som initierades av en omorganisation. Du leder arbetet via ledningsgruppen som i dagsläget består av åtta enhetschefer och skapar möjligheter till att samarbetet mellan enheterna fungerar bra. Förbundet har idag ca 170 medarbetare, fördelade på kontor i Stockholm, samt på ett 20-tal orter runt om i landet. Kansliets värdeord, som man aktivt arbetar med är tillit, professionalitet, balans och arbetsglädje. I rollen ska du fortsätta driva utvecklingen av förbundet och organisationens kärnuppdrag som innebär att företräda medlemmarna i relation till deras arbetsgivare med råd och stöd i arbetsrättsliga frågor. I kärnuppdraget ingår också att fortsätta attrahera och rekrytera nya medlemmar, säkerställa en stark medlemsnytta för befintliga medlemmar, samt verka för att engagera fler förtroendevalda. I ditt ansvar ingår även att säkerställa att förbundet utvecklas i takt med förändrade behov. Det innebär bland annat att arbeta än mera datadrivet och se till att den digitaliseringsprocess som påbörjats vidareutvecklas såväl gentemot medlemmar som internt. Du representerar och företräder Vårdförbundet i olika externa sammanhang, i styrelser och i samarbeten. Som Kanslichef ansvarar du för att kansliet arbetar för att stärka och stödja förbundets demokratiska organisation. Du har ett nära samarbete med förbundsstyrelsen till vilken du också rapporterar. Vem är du? Du är en trygg, prestigelös och tydlig ledare som leder med tillit, kliver fram och fattar besluten och leder med hjärtat. Du är genuint intresserad av ledarskap och är en coachande och inspirerande ledare som skapar förtroende och utvecklar såväl verksamhet som medarbetare. Du har tidigare framgångsrikt lett en facklig verksamhet, politiskt/medlemsstyrd organisation eller en annan idéburen verksamhet via andra chefer. Det har gett dig en god förståelse för vikten av att ha ett mycket gott samarbete med förbundsstyrelsen så att det viktiga samarbetet med förtroendeorganisationen och förvaltningsorganisationen löper på så smidigt som möjlig. Du har ett intresse för och en god inblick i den svenska politiken. Du har en relevant akademisk examen och du delar de fackliga värderingarna och värnar den svenska modellen. Framför allt så vill du vara med och bygga de allra bästa förutsättningarna för de livsviktiga yrkena inom vården!

Övrigt

  • Kanslichefen är firmatecknare för förbundet och i vissa lägen flera personliga ansvar i samband med styrelseposter i externa uppdrag/stiftelser. Förbundets verksamhet omsätter 320 miljoner kronor.

  • Förbundet äger bland annat en fastighet i Stockholm som utgör kansli.

Varmt välkommen med din ansökan, CV + personligt brev, senast den 19 maj. I

den här rekryteringen samarbetar vi med Brightness Executive Search. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Susanne Ahlström, tel: 070-604 42 97, e-post: sah@brightness.se

Ansök här: