top of page

Kommunikationschef, TMF


TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Du möter deras produkter dagligen – från småhus och trappor till designmöbler och badrum. TMF företräder cirka 650 medlemsföretag som sammanlagt sysselsätter cirka 30 000 anställda. På kansliet på Storgatan arbetar ett 20-tal personer. Kommunikationsavdelningen består för närvarande av tre personer, två medarbetare samt en kommunikationschef.


Detta uppdrag är nu avslutat. För mer information, vänligen kontakta Susanne Ahlström, 070-6044297

bottom of page