top of page

Marknads-och kommunikationschef, Sandbäckens


Sandbäckens startade 1993 och genom en strategisk rekryteringsprocess och en offensiv förvärvsstrategi är Sandbäckens idag en av landets ledande leverantörer av fastighetstekniska tjänster. Vår affärsmodell är också unik när det gäller att kunna erbjuda ledare med erfarenhet från branschen möjlighet att skapa och utveckla ett nytt bolag inom Sandbäckenkoncernen. Med rätt egenskaper, drivkraft och entreprenörskap finns stora möjligheter inte bara för personlig utveckling utan även för att bli en framgångsrik delägare och VD inom Sandbäckensfamiljen.

Oavsett om vår tillväxt sker organiskt eller genom förvärv är förutsättningarna de samma – vi utvecklas genom vår värdegrund och fortsätter att utveckla vår Sandbäckensanda


UPPDRAGET ÄR AVSLUTAT

bottom of page