top of page

Näringspolitisk expert inom miljö- och kemikalieområdet, Teknikföretagen


Sverige är ett av världens främsta exportländer när det gäller innovation och teknik, där företag som Volvo, Ericsson och Scania är några av de största aktörerna. Gemensamt för trion är att de är medlemmar i Teknikföretagen. Genom bland annat juridisk rådgivning och politiskt påverkansarbete får de tillsammans med drygt 4200 andra medlemsföretag stärkt konkurrenskraft.


Detta uppdrag är nu avslutat.

bottom of page