top of page

Partneransvarig Företag, Kompis Sverige


Vill du bidra till integration på riktigt? Tror du på kraften i mötet mellan människor? Vill du skapa bättre förutsättningar för nya svenskar att etablera sig i samhället?


Välkommen att söka den nyinrättade tjänsten som Partneransvarig Företag på Kompis Sverige. En nyckelroll för föreningens fortsatta utveckling.


Kompis Sverige är en ideell förening som går från ord till handling i integrationsfrågan. Sedan starten för snart tio år sedan har Kompis Sverige matchat ihop över 15 000 nya och etablerade svenskar och nästan 23 000 personer har deltagit i föreningens olika aktiviteter runt om i hela landet. Möten som gjort mätbar skillnad för bägge parter. Som skapat tillit mellan individer, ökat delaktighet i samhället, breddat nätverk, utvecklat språk.


Idén är enkel: Genom vänskapsrelationer på individnivå skapas förutsättningar för ett väl fungerande och inkluderande samhälle.


Kompis Sveriges verksamhet består av två huvuddelar: Kompismatchningar mellan nya och etablerade svenskar med gemensamma nämnare som intressen, yrkeserfarenhet, ålder/familj, bostadsort. Kompis Sverige följer deltagarna i Kompisprogrammet under sex månader och utvärderar måluppfyllelsen av varje matchning. Föreningen genomför också kostnadsfria Sociala Aktiviteter tillsammans med lokala partners runt om i landet.


Om rollen

Rollen som Partneransvarig Företag är en nyinrättad tjänst hos Kompis Sverige med syfte att öka föreningens intäkter från näringslivet. Detta för att kunna skala upp verksamheten samt skapa ökad långsiktighet och förutsägbarhet i föreningens finansiering.


Idag finansieras huvuddelen av verksamheten genom projektrelaterade bidrag från stat, regioner och kommuner och en mindre del av stiftelser och företag.


Ditt uppdrag är att öka intäkterna från näringslivet genom att systematiskt både skapa nya och utveckla befintliga partner- och sponsorsamarbeten. Arbetet omfattar allt från analys av potentiella samarbeten och intäktsmöjligheter till verksamhetsutveckling, paketering av erbjudanden, möten med potentiella finansiärer och färdigställande av avtal. Med andra ord ansvarar du för hela säljprocessen, från ax till limpa.


Då detta är en ny tjänst finns goda möjligheter att påverka och utveckla såväl erbjudande som metoder och arbetsmetodik. Du rapporterar till VD/verksamhetschef och arbetar nära både föreningens grundare som övriga medarbetare som består av ett tiotal personer.


Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Kompis Sveriges kansli på Södermalm i Stockholm.


Vem är du?

Du är väl förtrogen med både idé/medlemsburna organisationer och näringslivet. Du förstår dess skillnader och likheter i kultur, drivkrafter och affärslogik. Du är en entreprenöriell relationsbyggare med god sälj- och kommunikationsförmåga som är van att driva projekt från analys/idé till genomförande. Du är uthållig och drivs av resultat och måluppfyllelse. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med försäljning. Kanske arbetar du idag med sälj och utveckling av partnersamarbeten och sponsring. Eller har du din tyngdpunkt i en bred CSR-roll och en längtan efter ett tydligare fokus där du får utlopp för dina säljande och relationsskapande färdigheter. Oavsett bakgrund är du en driven och trygg person som gillar att arbeta i en liten och platt organisation där alla är starkt dedikerade till verksamhetens syften och mål. Du är en lagspelare men har samtidigt en hög grad av självledarskap och gillar att planera och sätta delmål för ditt eget arbete.


Erfarenheter och kunskaper

 • Arbete i idéburen organisation, professionellt och/eller ideellt

 • Sälj- och utvecklingsarbete. Gärna inom sponsring, partnersamarbeten eller liknande verksamhet

 • Projektledning i gränslandet civilsamhälle/näringsliv

 • Goda kunskaper om näringslivets drivkrafter, affärslogik och arbete med samhällsansvar

Personliga egenskaper

 • Resultatinriktad relationsbyggare

 • Kommunikativ, säljande

 • Förmåga att kombinera analys och genomförande

 • Entreprenöriell och operativ

 • Uthållig och långsiktig med hög arbetskapacitet

 • Intresse för integrationsfrågor och stark tro på att mänskliga möten gör skillnad

 • Delar Kompis Sveriges värdegrund

För mer information om rollen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Kristofer Myrevik, 070-3064317 alt. kristofer.myrevik@brightness.se


Ansök här

bottom of page