top of page

Partneransvarig Företag, Kompis Sverige


UPPDRAGET AVSLUTAT


Kompis Sverige är en ideell förening som går från ord till handling i integrationsfrågan. Sedan starten för snart tio år sedan har Kompis Sverige matchat ihop över 15 000 nya och etablerade svenskar och nästan 23 000 personer har deltagit i föreningens olika aktiviteter runt om i hela landet. Möten som gjort mätbar skillnad för bägge parter. Som skapat tillit mellan individer, ökat delaktighet i samhället, breddat nätverk, utvecklat språk.


Idén är enkel: Genom vänskapsrelationer på individnivå skapas förutsättningar för ett väl fungerande och inkluderande samhälle.


Kompis Sveriges verksamhet består av två huvuddelar: Kompismatchningar mellan nya och etablerade svenskar med gemensamma nämnare som intressen, yrkeserfarenhet, ålder/familj, bostadsort. Kompis Sverige följer deltagarna i Kompisprogrammet under sex månader och utvärderar måluppfyllelsen av varje matchning. Föreningen genomför också kostnadsfria Sociala Aktiviteter tillsammans med lokala partners runt om i landet.

bottom of page