top of page

Rekrytering till idéburen sektor - vår VD Susanne Ahlström berättar i Patos

Susanne Ahlström är grundare och senior partner på Brightness Executive Search som sedan 2011 rekryterar chefer och specialister till ideell sektor. Hon är inne på samma spår och menar att perspektiv och erfarenhet från andra sektorer har blivit alltmer eftertraktat.

”Förståelse för den ideella verksamheten är grunden, men att man kan tillföra perspektiv, strukturer och processer från andra sektorer eller funktioner har blivit värdefullare. Idag räcker inte alltid ett gott hjärta då konkurrensen är stor i den ideella sektorn och alla organisationer måsta vara duktiga för att synas och höras.”

www.givasverige.se/inspiration/fran-ideell-till-entreprenoriell-rekrytering-till-civilsamhallet-under-forandringbottom of page