top of page

Flytt och renodling av Brightness verksamhet
Vi startar 2022 med flytt och med att renodla vår verksamhet och fortsätter med än större fokus på det som vi kan och gillar bäst: rekrytering av chefer och specialister till företag som behöver stärka sitt arbete inom Public Affairs, kommunikation och marknad för en ökad affärsnytta. samt till ledande roller i kunskapsintensiva organisationer och medlemsburen/ideell sektor där starkt medlemsnytta, politisk påverkan och opinionsbildning står i fokus.

bottom of page