top of page

Samhällspolitisk chef, TCO


TCO söker en samhällspolitisk chef med uppdrag att flytta fram TCOs positioner i samhällsdebatten

TCO är en partipolitiskt obunden centralorganisation som samlar 12 fackförbund med över 1,2 miljoner medlemmar. Som påverkansorganisation arbetar TCO för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. TCO:s uppgift är att, med utgångspunkt från medlemsförbundens medlemmar, vara en drivande kraft för att utveckla och påverka politik och debatt. På kansliet arbetar cirka 40 medarbetare.

Detta uppdrag är nu avslutat. För mer information, vänligen kontakta Susanne Ahlström, 070-6044297

bottom of page