Samhällspolitisk Chef, tillika Avdelningschef, Sveriges Ingenjörer


Ingenjörerna är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper. De löser gemensamma utmaningar, genererar tillväxt och skapar fler jobb. För att stötta och utveckla dem finns Sveriges Ingenjörer – det enda fackförbundet med fullständigt fokus på ingenjörer. Vi arbetar för att våra medlemmar ska ha goda villkor, möjlighet att utvecklas och att de ska värderas så högt som de förtjänar. Sveriges Ingenjörer är en kunskapsdriven, samhällsengagerad och tillåtande arbetsplats. Våra stolta, nyfikna och professionella medarbetare är vår viktigaste resurs. Du uppmuntras att dela med dig av tankar och idéer, vi månar om din utveckling och tar vara på ditt engagemang Förbundet har ett starkt varumärke, nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen av förbundet på samhällsarenan. Nu söker vi en Samhällspolitisk chef som kommer att ha en viktig roll i att stärka ingenjörernas roll/röst i samhällsdebatten och ingenjörskonstens viktiga betydelse.


Befattningen

Som Samhällspolitisk chef och tillika avdelningschef för Politik och påverkan, på Sveriges Ingenjörer ska du driva arbetet med att flytta fram förbundets positioner i arbetsmarknads- och samhällsfrågor. Avdelningen tar fram relevanta utredningar, underlag och förslag till policys och opinionsbildar kring dessa så att det i slutändan resulterar i bättre villkor för medlemmarna.

Du leder avdelningens uppdrag att bevaka, analysera och påverka inom områden som är viktiga för Sveriges Ingenjörer som förbund. På avdelningen finns expertkunskap inom bland annat arbetsmiljö, utbildning och hållbarhet. Ditt ansvar är att tillsammans med enhetschefen planera, leda och utveckla avdelningens verksamhet i nära samarbete med andra avdelningar. I rollen ställs höga krav på ett moget ledarskap som coachar och utvecklar medarbetarna med allt vad det innebär med eventuella förändringar av strukturer och processer.

I ditt uppdrag ingår också att ta en tydlig plats på samhällsarenan, framförallt inom områden som arbetsmarknadspolitik, inkomstpolitik, samhällsekonomi och pensioner, där du ska vara en av förbundets talesperson i dessa frågor. Du är även förbundets chefsekonom, med ett strategiskt ansvar för att utveckla förbundets arbete med ekonomiska analyser, prognoser och utredningar inom det samhällsekonomiska området. Du företräder förbundet i olika samarbetsorgan och arbetar aktivt med påverkan och opinionsarbete gentemot beslutsfattare.

Avdelningen består av ca 13 medarbetare som är utredare, experter, statistiker och opinionsbildare. Du har budget-, verksamhetsansvar för hela avdelningen och direkt personalansvar för fyra personer, en underställd chef samt en liten grupp medarbetare som arbetar främst med opinionsbildning.

Du ingår i ledningsgruppen och bidrar med kunskap och utveckling för förbundet, särskilt i frågor som rör arbetsmarknad och samhällspolitik. Som avdelningschef rapporterar du till förbundsdirektören.

För att lyckas i rollen trivs du i den externa rollen, och i rollen som talesperson. Du har en mycket god kunskap om svensk inrikespolitik i allmänhet och om arbetsmarknadsfrågor i synnerhet och har tidigare erfarenhet av att arbeta med påverkansarbete. Vi söker dig som är en erfaren, trygg och stabil ledare med god självinsikt. Du är en prestigelös lagspelare med gott omdöme och du drivs av att se andra utvecklas och bidra till övergripande mål. Du har en pragmatisk ingång i frågor och har en god förmåga att fatta beslut.

Tjänsten gäller tillsvidare och är placerad i Sveriges Ingenjörers kansli i centrala Stockholm. Sveriges Ingenjörer som arbetsgivare erbjuder villkor som följer Teknikavtalet och de lokala avtal som har upprättats på arbetsplatsen.

Fackliga företrädare är Johanna Bång, Akademikerföreningen och Lotta Ljungqvist, Unionenklubben, båda nås på 08-613 80 00.


För mer information om rollen, vänligen kontakta rekryteringskonsult Susanne Ahlström, sah@brightness.se alt. 070-604 42 97. Ansöker gör du genom att skicka in CV och personligt brev, senast den 11 april. Vi kommer att kalla till intervjuer löpande under ansökningstiden.


> ANSÖK MED CV + BREV HÄR

Tel: 08-410 21 050

info@brightness.se

Brightness Executive Search AB

Skeppsbron 34

111 30 Stockholm

Org. nummer: 5590-221684