Senior konsult inom cirkulär ekonomi, Profu AB


Profu startade sin verksamhet för 35 år sedan inom energisystemanalys och under åren har vi ständigt utvecklat vår – och våra kunders – kunskap och kompetens genom forskning, våra utredningar, vår metodik och våra omfattande systemmodeller. Vi är ett oberoende konsult- och forskningsföretag som arbetar i kunskapsfronten inom energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i alla våra utredningar. Vi är stolta över att ständigt ha hög integritet och kunna prioritera de projekt och utredningar som skapar nytta för våra kunder, samhället och för oss.

Företaget ägs idag av sju av totalt omkring 25 anställda som är placerade i Mölndals Kvarnby och i centrala Stockholm. Flera av de anställda är disputerade och företaget är från början ett avknoppningsföretag från Chalmers och vi har alltjämt ett nära samarbete med dem. Våra ledord är Kunskap, kvalitet och engagemang.


Om rollen


Vi som arbetar med cirkulär ekonomi och avfall på Profu ser detta utifrån ett systemperspektiv. Avfall uppkommer i våra konsumtions- och produktionssystem och det är först och främst viktigt att effektivisera materialkonsumtionen för en ökad resurshållning så att mindre avfallsmängder genereras. Det avfall som ändå uppstår behandlas för att generera bästa möjliga nyttor som återanvända produkter eller återvunna material, eller när det inte går, energiåtervinning för fjärrvärme, biogas och el.

Övergången till en cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår, kräver en djupgående omställning av hela samhällsstrukturen: från beteende och normer till resursuttag, ekonomiska mätetal och juridik. Statistiken visar därtill att resursuttagen ökar och att vi genererar ökande mängder avfall. Profu arbetar med alla delar i omställningen, både inom forskningsprojekt och i direkta uppdrag mot kunder.

Våra huvudsakliga kunder är kommuner, myndigheter, branschorganisationer, departement och företag i Sverige. Vi arbetar också i forskningens framkant på en internationell arena med partners inom Europa.

Några exempel på vad vi arbetar med inom cirkulär ekonomi och avfallsområdet:

 • Förebyggande av avfall, effektivisering av materialkonsumtion, resurshushållning och återanvändning av produkter och material.

 • Systemanalys av resurshushållning och avfallsbehandling såsom biologisk återvinning, energiåtervinning, materialåtervinning, kemisk återvinning av plast.

 • Styrmedel och policy inom materialflöden, avfallssektorn och angränsande sektorer.

 • Analyser och utredningar inom cirkulär ekonomi, avfallsförebyggande, materialval, hållbarhetsaspekter, och resurshushållning.

 • Kapacitetsutredningar för avfallsbehandling, scenarioutredningar och prognoser.

 • Marknadsanalyser om avfallsbränslen, bränslen för fjärrvärmeproduktion, återvinningsmarknader, behandlingsbehov och mottagningsavgifter.

 • Klimatbokslut för energi- och avfallsbolag med återanvändning, materialåtervinning, biogasproduktion och energiåtervinning från avfall.

 • Avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av avfall.

Uppdragen har stor bredd och ofta har du en konsultativ roll för att definiera uppdraget.

Personen vi söker ska hjälpa till att driva och utveckla verksamhetsområdet, nätverka och utveckla kundrelationer, sälja uppdrag inom industrin och initiera forskningssatsningar, samt vara delaktig i genomförandet av uppdrag.


Kandidatprofil

 • För att trivas och lyckas i rollen som konsult hos oss behöver du ha en stark egen drivkraft eftersom rollen som konsult på Profu är bred, allt ifrån utförare, relationsbyggare, hålla i löpande process och sälja in nya uppdrag.

 • Du har omkring 10 års arbetslivserfarenhet inom ovanstående områden och ett brett kontaktnät inom såväl offentlig som privat sektor

 • Du är van vid att jobba på uppdragsbasis och trivs med att skapa och bygga relationer med dina kunder.

 • Din akademiska bakgrund spelar mindre roll, du har en bakgrund som ingenjör, ekonom eller annan relevant kompetens. Det avgörande är expertis, branschkontakter och förmågan att initiera och driva både stora branschforskningsprojekt, fungera som rådgivare externt och internt samt tycka om att träffa kunder och sälja in konsultuppdrag.

Som person är du nyfiken, positiv och har ett lösningsorienterat synsätt. Du har en förmåga att både initiera och slutföra projekt och trivs i en rådgivande konsultativ roll.

Kanske har du tidigare arbetat som konsult inom dessa frågor, som utredare på en kommun eller myndighet eller som miljö- och eller hållbarhetsansvarig. Annan relevant bakgrund kan vara som chef eller analytiker inom frågor om materialåtervinning och cirkulär ekonomi kopplat till hållbarhet, affärsutveckling och marknad på företag/industri.


Att arbeta på Profu


Profu som arbetsplats kännetecknas av ett stort engagemang för kunderna, alla medarbetare är drivna av en vilja att hjälpa kunden. Profu är en platt organisation där devisen ”frihet under ansvar” råder. Idag leds området cirkulär ekonomi och avfall på Profu av Jenny Sahlin, och den person som anställs är tänkt att jobba i nära samarbete med henne och övriga näraliggande kompetenser på företaget.


Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning vid vårt kontor på Målargatan i centrala Stockholm. Profu erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med engagerade kollegor och intressanta frågeställningar som bidrar till en hållbar utveckling.


I den här rekryteringen samarbetar vi med Brightness Executive Search. Vid frågor, vänligen kontakta rekryteringskonsult Kristina Lidvall, kristina.lidvall@brightness.se alt 0736-390941.


Välkommen med din ansökan senast den 7/7.


Ansök här