Styrelseledamot, Elementa Management

Detta uppdrag är avslutat