VD till TRR


TRR söker en VD som ska leda utvecklingen av TRRs verksamhet i den största arbetsmarknadsreformen i modern tid.


Vi söker dig som är en trygg och erfaren chef och förändringsledare. Du har god förståelse för utvecklingen i näringsliv och arbetsliv och för digitaliseringens betydelse. Din förmåga att förstå och analysera framtidens kompetensbehov för omställning är mycket god.


Den 1 oktober 2022 sker ett historiskt systemskifte på svensk arbetsmarknad, den största arbetsmarknadsreformen i modern tid. Systemförändringen i sin helhet innehåller såväl lagstadgade delar som partsöverenskomna delar. Reformen, även kallad Omställningspaketet, innebär att TRR får ett utökat uppdrag att även stötta tjänstemän i anställning för att möta arbetsmarknadens förändrade behov. För att leda detta historiska arbete söker TRR nu en VD.


Uppdraget

Som VD är du övergripande ansvarig för TRRs verksamhet. Stiftelsen har cirka 270 engagerade medarbetare som finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. Du leder via cheferna i den strategiska ledningsgruppen och säkerställer att organisationen fortsatt bibehåller, utvecklar och attraherar kompetens.


Du arbetar på uppdrag av styrelsen som är partssammansatt och består av representanter från PTK och Svenskt Näringsliv. Du har ett nära samarbete och en transparent och tydlig dialog med ägarna.


Den 1 oktober träder det nya omställningsavtalet i kraft. Som VD är ditt huvuduppdrag att vara pådrivande i det nya uppdraget med nya tjänster och arbetssätt och fortsatt utveckla den nuvarande verksamheten med samma höga kvalitet. Du kvalitetssäkrar TRRs nya roll gentemot myndigheter och departement samt positionerar TRR i det nya systemet.


I ditt uppdrag som VD har du många interna och externa kontakter. Du är ute i verksamheten och träffar medarbetarna samt företräder TRR i olika sammanhang. Du samarbetar med övriga omställningsorganisationer, deltar i debatten och blir ofta tillfrågad som expert i olika fora för arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor.


Kandidatprofil


Vi söker dig som har en gedigen chefs- och ledarerfarenhet och är van att leda genom andra chefer och att bygga starka team. Vi ser gärna att du har lett en organisation med verksamhet på flera orter. Ditt ledarskap karakteriseras av att du är trygg och lyhörd och leder med empati och klokskap.


Du är en skicklig förändringsledare med förmåga att engagera och entusiasmera och har framgångsrikt drivit utveckling. Du är lyhörd och har förmåga att anpassa dig till en omvärld som snabbt kan förändras.


Du har en bred kunskap om arbetsmarknadsfrågor och ett genuint intresse för TRRs uppdrag och att skapa en helhet av det nya och det befintliga uppdraget. Du har stor förståelse för utvecklingen i näringsliv och arbetsliv, digitaliseringens betydelse och en förmåga att kunna analysera och förstå framtidens kompetensbehov.


Du är van att arbeta på uppdrag gentemot en styrelse och att agera i en kontext som styrs av olika intressenter.


Du skapar effektiva samarbeten och goda relationer, är kommunikativ och van att vara organisationens ansikte utåt. Du är en duktig talare och skribent på såväl svenska som engelska.


Om TRR

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt.


Vi är cirka 270 engagerade medarbetare, som finns över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv.


TRR är en organisation där samarbete, förtroende och engagemang är viktigt. Vi ser till att våra medarbetare har marknadsmässiga villkor och investerar i våra medarbetares trivsel och kompetens.


Ansökan och mer information

I den här rekrytering samarbetar vi med Brightness Executive Search. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Anna-Karin Engvall, tfn 0707-323007, e-post: anna-karin.engvall@brightness.se eller Susanne Ahlström, tfn: 070-6044297, e-post: susanne.ahlstrom@brightness.se


Välkommen med din ansökan senast 15 maj 2022. Ansök här