top of page

Två kommunikatörer till Teknikföretagen


Vill du vara med i arbetet med att utveckla och stärka Teknikföretagens kommunikations- och påverkansarbete?


Teknikföretagen söker två kommunikatörer


Sverige är ett av världens främsta exportländer när det gäller innovation och teknik, där företag som Volvo, Ericsson och Scania är några av de största aktörerna. Gemensamt för trion är att de är medlemmar i Teknikföretagen. Genom bland annat juridisk rådgivning och politiskt påverkansarbete får de tillsammans med drygt 4300 andra medlemsföretag stärkt konkurrenskraft.


Dessa uppdrag är nu avslutade.

bottom of page