top of page

Utskottschef Konkurrenskraft, Drivkraft Sverige


Drivkraft Sverige är en branschorganisation som arbetar för att påverka och förbättra förutsättningarna för medlemsföretagen så att de kan erbjuda en hållbar och trygg mobilitet med ökad konkurrenskraft. Våra medlemsföretag ser till att det finns drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel.
Detta uppdrag är nu avslutat. För mer information, vänligen kontakta Susanne Ahlström, 070-6044297

bottom of page