Utskottschef Konkurrenskraft, Drivkraft Sverige


Drivkraft Sverige är en branschorganisation som arbetar för att påverka och förbättra förutsättningarna för medlemsföretagen så att de kan erbjuda en hållbar och trygg mobilitet med ökad konkurrenskraft. Våra medlemsföretag ser till att det finns drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel.
Nu söker Drivkraft Sverige en verkställande utskottschef för området Konkurrenskraft.


Om rollen:

I rollen som Utskottschef har du ett tydligt självständigt ansvar för att leda, driva och utveckla ett av Drivkraft Sveriges tre verksamhetsområden – Konkurrenskraft. De övriga utskotten är Trygghet och Hållbarhet vilka givetvis samverkar över ansvarsgränserna.

Omfattningen av ansvarsområdet är att genom aktiv omvärldsbevakning av trender, politiska förslag, lagar, förordningar, direktiv och styrmedel och proaktiva, tydliga konsekvensanalyser skapa långsiktiga förutsättningar för medlemsföretagens verksamhet, samt verka för svensk konkurrenskraft i ett såväl nationellt som globalt perspektiv.


Rollen omfattar mer specifikt att bevaka branschens nuvarande och kommande ekonomiska förutsättningar och hur de påverkas genom regler, tillstånd, skatter, lagar, förordningar, direktiv och styrmedel. Du definierar, inhämtar och bearbetar statistik och nyckeltal som stöttar branschens interna arbete och externa möjligheter att belysa branschens bidrag till den svenska ekonomin. Du bevakar och påverkar hur branschens förutsättningar, lagar, förordningar, direktiv och styrmedel förändras på svensk och EU-nivå för att möjliggöra lagenlig, konkurrensneutral / kraftig och kostnadseffektiv implementering. Och du finner möjligheter för branschen att synas i debatten liksom i dialogen med beslutsfattare. Vidare agerar du som branschens kompetenscentrum för de frågor som omfattas, och förväntas bidra med expertis som skapar mervärde för medlemsföretag, både operativt och strategiskt.


En ytterst viktig dimension av rollen är att samverka med övriga utskottschefer och i viss mån med VD för dotterbolaget SMC, i syfte att skapa goda förutsättningar för medlemsföretagen. Verksamhetsplanering, prioritering och genomförande bygger på att det råder samsyn mellan utskotten.


I rollen som Utskottschef följer en plats i Verksamhetsledningen tillsammans med övriga utskottschefer, och av medlemsföretagen nominerade Utskottsordföranden.


Vem är du?

För att lyckas i rollen har du tidigare erfarenhet av att ha arbetat med komplexa regelverk, departement och tillsynsmyndigheter, båda nationellt och EU. Du har troligen kunskap om energiskattelagstiftningen och/eller erfarenhet från drivmedelsbranschen. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med strategiarbete på nationell nivå liksom av omvärldsbevakning. Du trivs i miljöer där du är experten som sitter med kunskap att dela med dig av till beslutsfattare och andra intressenter för att förbättra förutsättningarna för medlemsföretagen.

För mer information om rollen vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Brightness Executive Search Susanne Ahlström som nås på 070-604 42 97 alt. susanne.ahlstrom@brightness.se. Välkommen med din ansökan (brev+CV) senast den 20/9.


Ansök med brev+CV här