VD och chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd ABSveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador söker VD


LO-TCO Rättsskydd AB är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden och deras medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska bidra till en för facket positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om facklig rättshjälp.


Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är arbetsrelaterad försäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse. Sedan 1971 har vi haft över 70 000 ärenden, varav de flesta är arbetsskador. Vi har varit ombud i var tredje dom i Arbetsdomstolen. Varje år får fackmedlemmar dela på 200 – 250 miljoner kronor efter vunna mål. Många får genom vår hjälp tillbaka jobbet eller blir tillerkända försäkringsersättning.


Nu söker vi en VD som ska leda verksamheten och vara bolagets chefsjurist. Tjänsten innebär att du blir chef över hängivna och engagerade medarbetare som arbetar självständigt men samtidigt mycket kollegialt där man generöst delar med sig av sin kunskap. Arbetet är omväxlande, utvecklande och stimulerande där du är med och påverkar samhällsutvecklingen. Vårt kontor ligger centralt i Stockholm


Uppdraget

Som VD är du övergripande ansvarig för bolagets organisation, budget och verksamhetsutveckling. Bolaget har cirka 50 kvalificerade medarbetare uppdelade på enheterna administration, arbetsrätt och försäkringsrätt och du leder verksamheten via de tre enhetscheferna. Uppdraget som VD är en bred roll såväl strategisk som operativ.


Du är bolagets ansikte utåt och uppdraget innebär mycket externa kontakter med bland annat de olika förbunden. Som företagets talesperson deltar du i debatten och är en ofta anlitad föredragshållare.


Du är även bolagets chefsjurist. Det innebär att företräda bolaget utåt i förhållande till uppdragsgivare, press och övriga intressenter i principiella frågor som rör våra rättsområden samt att som ombud driva enstaka principiella mål i domstol. I egenskap av chefsjurist biträder du våra uppdragsgivare i förhandlingar och rättsliga policyfrågor. Du ingår i LOs avtalsråd, EU-kommitté samt i samarbeten med fackliga jurister i Norden och EU, exempelvis inom den Europeiska Fackliga Samarbetsorganisationen (EFS).


Du har en tydlig vision för bolagets framtid och har god kontakt med såväl uppdragsgivarna som förbunden. Du rapporterar till styrelsens ordförande.


Kandidatprofil

Du har ett genuint intresse för LO-TCO Rättsskydds uppdrag och verksamhet. Du är en skicklig och erfaren jurist med gott anseende och med flerårig erfarenhet av våra rättsområden, särskilt den kollektiva arbetsrätten. Har du erfarenhet av arbete i domstol och/eller process- eller förhandlingsverksamhet är det meriterande.


Ditt ledarskap är prestigelöst och lyhört. Du stöttar dina medarbetare och enhetscheferna genom att förmedla mål och riktning och är ett bollplank i såväl sakfrågor som organisationsfrågor. Tidigare chefserfarenhet är en merit.


Som bolagets talesperson är du en god kommunikatör som framför ditt budskap på ett balanserat och sakligt sätt. Tjänsten kräver att du har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.


Du har ett starkt engagemang för fackföreningsrörelsen och delar de fackliga värderingarna. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete med fackliga organisationer.


Ansökan och mer information

Ytterligare information om tjänsten lämnas av LO-TCO Rättskydds styrelseordförande Therese Guovelin, therese.guovelin@lo.se eller telefon 076-5345075 (ledningsassistent Johanna Ekblad)


Facklig representant är Annett Olofsson, annett.olofsson@fackjuridik.com eller telefon 08-6766329


I den här rekrytering samarbetar vi med Brightness Executive Search. Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Anna-Karin Engvall, tfn 0707-323007, e-post: anna-karin.engvall@brightness.se


Välkommen med din ansökan senast 11 februari 2022.


Ansök här