VD Portföljbolag, Segmentschef Senior Investment Manager, Investment Manager, Storskogen

Detta uppdrag är avslutat