top of page
2M7A5559.jpg

PROCESS

Brightness har en tydlig och effektiv arbetsprocess som vi arbetat med och utvecklat ända sedan starten 2011. Under åren har vi också byggt upp en omfattande cv-databas och kontaktnät bestående av tusentals personer. Vi är måna om att ha en tät dialog med både uppdragsgivare och kandidater.

En förutsättning för en lyckad rekrytering är ett gediget grundarbete. Samarbetet med Brightness börjar alltid med en workshop med uppdragsgivaren. Tillsammans utvecklar vi en tjänstebeskrivning för den roll som ska tillsättas. Vi definierar vilka kompetenser, erfarenheter och egenskaper som är viktiga för att lyckas i rollen. Vi gör också intervjuer med olika medarbetare hos uppdragsgivaren för att skapa oss en bild av organisationens eller företagets mål, kultur, styrkor och förbättringsområden.

Därefter påbörjas den aktiva fasen med att identifiera potentiella kandidater. I vissa uppdrag arbetar vi med renodlad executive search, men oftast kombinerar vi vårt eget searcharbete med publik annonsering på relevanta plattformar. Tillsammans med uppdragsgivaren går vi i ett tidigt skede igenom en omfattande bruttolista på kandidater där vi gemensamt bestämmer vilka vi ska jobba vidare med.

Brightness genomför därefter intervjuer i flera steg med syfte att ta fram tre till fem slutkandidater som träffar vår uppdragsgivare. Vi genomför kompetensbaserade djupintervjuer, personbedömning, referenstagning och vid behov olika typer av bakgrundskontroller. Personbedömningen, som bygger på tester, genomförs av leg. psykolog  och  uppskattas av såväl kandidater som uppdragsgivare.

Vårt engagemang slutar inte när uppdragsgivaren har skrivit anställningsavtal med en kandidat. Vi genomför alltid en noggrann uppföljning med både kandidat och uppdragivare. Vi kan också erbjuda de kandidater vi rekryterat ledarskapscoaching.

En genomsnittlig rekryteringsprocess tar sex till åtta veckor, men kan variera beroende på uppdrag och omständigheter. Vi ger oss aldrig innan uppdragsgivaren är nöjd och är väl medvetna om att vi aldrig är bättre än vår senaste rekrytering.

Våra värderingar

Vårt arbete genomsyras av att skapa betydande
värde för våra kunder genom rekrytering till nyckel-
positioner. Vi lever efter våra fyra värdeord:
 
Professionella ​​
Värdeskapande
Kvalitetsmedvetna
Dedikerade
2M7A5705_edited.jpg

Etik & Sekretess

 

Etik

God etik är grundläggande i en bransch som bygger på förtroende. Vi följer de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters Förening (ESK).

Sekretess
Vi förbinder oss till strikt sekretess beträffande information som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt.

Kandidatintegritet
Vi delger ingen information om en kandidat utan kandidatens eget medgivande.

Kandidatbemötande
Vi bygger våra kunders varumärke genom hela rekryteringsprocessen. Vårt sätt att bemöta kandidater påverkar direkt vår uppdragsgivares anseende. Alla kandidater ska känna sig professionellt bemötta.

Off limit
Vi avstår från att söka efter kandidater i de företag som vi har ett nära samarbete med.

Dataskydd

Nya avtalsvillkor för vårt kandidatnätverk, kunder och potentiella kunder.

 

Vi vill värna om din integritet och med detta välkomnar vi den nya Dataskydds-förordningen, GDPR. Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter i alla EU:s medlemsländer och ersätter personuppgiftslagen PUL.

I och med att den nya lagstiftningen träder i kraft uppdateras Brightness Executive Search villkor för att ingå i vårt nätverk i enlighet med vår uppdaterade integritetspolicy.

 

Läs Brightness Integritetspolicy här >

 

Vi uppmanar dig att ta del av policyn så du är införstådd med vad det innebär att vara kandidat, kund eller potentiell kund i vårt nätverk och vilka rättigheter du har. I övrigt behöver du inte göra något för att kvarstå i vårt nätverk. Om du inte längre vill vara en del av nätverket, kan du maila till gdpr@brightness.se så tar vi bort din profil.

bottom of page