Public Affairs

Vi är specialister på rekryteringar i skärningspunkten politik/påverkan/samhälle och

rekryterar chefer och specialister inom kommunikation, opinionsbildning, PR och Public Affairs.

Att kunna påverka politiken med hjälp av effektivt och strukturerat Public Affairs-arbete  och opinionsbildning har blivit allt viktigare  för företag och är idag en självklarhet för de flesta större, samhällsnyttiga bolagen. 

Våra seniora konsulter med egen chefserfarenhet inom politiken och från Public Affairs-arbete  hjälper dig att hitta den kandidat som är bäst lämpad för rollen i just ditt företag,

Vi har ett unikt nätverk av kandidater tack vare ett stort antal rekryteringar sedan 2011 till viktiga samhällsaktörer; till börsbolag, till politiskt styrda organisationer och medlemsorganisationer.  Vårt stora  nätverk av kandidater fylls ständigt på med nya talanger.

Kontakta oss gärna för ett vidare samtal om detta och hur just du och ditt företag skulle kunna utveckla ert påverkansarbete:

Susanne Ahlström

susanne.ahlstrom@brightness.se

070–604 42 97

 

Kristofer Myrevik

kristofer.myrevik@brightness.se

070–3064317

S%26BD_edited.jpg
2M7A5545_edited_redigerad.jpg
 

Kommunikation

Det går inte att bortse från vikten av kommunikation för ett bolag. Tvärtom. Att nå ut externt med rätt budskap mot rätt målgrupp vid rätt tidpunkt är en förutsättning för att nå framgång. Men. Att få med sig sina medarbetare genom en tydlig och väl fungerande medarbetarkommunikation är nog så viktigt.

Ett par av Brightness specialister har en egen yrkesbakgrund som kommunikationschef. Det gör att vi anser oss ha en god förståelse för kommunikationsarbetet.

 

Vi arbetar därför med rekryteringar till Corporate Communications-avdelningar, ofta med bolag som arbetar med samhällsnytta av något slag. Det kan handla om roller som Head of Corporate Communications, External Communications Manager, Media Relations Manager,  eller Internal Communications Manager men också till roller som Head of Sustainability.

Susanne Ahlström

susanne.ahlstrom@brightness.se

070–604 42 97

 

Kristofer Myrevik

kristofer.myrevik@brightness.se

070–3064317

Komm%20%26%20pub%20aff_edited.jpg
 
Fo%E2%95%A0e%CC%82rsa%E2%95%A0e%CC%82ljn
2M7A7791_low_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Marknad

En varumärkesdriven och framåtlutad marknadsavdelning som fungerar väl tillsammans med säljfunktionen är central för att lyckas i dagens konkurrensutsatta marknad. Vi har insikten och förståelsen kring vad som krävs för att nå fram till era konsumenter och kunder och kan därför hjälpa er att hitta den kandidat som är bäst lämpad för just er organisation. Vårt fokus ligger på seniora positioner inom marknad, innovation och
varumärkeskommunikation.


Våra konsulter med egen chefserfarenhet från seniora positioner i varumärkesdrivna organisationer hjälper dig att bygga ett starkt marknadsteam, vare sig det handlar om  Marknadsdirektör, CMO, Head of Marketing, Digital Marketing Manager, Marknadschef eller Brand Manager har ni kommit rätt.


Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa dig att stärka din marknadsavdelning:


Kristina Lidvall
kristina.lidvall@brightness.se
073-639 0941