top of page

NÄRINGSLIV

Kommunikation

Brightness rekryterar ledare och specialister till alla roller på en kommunikationsavdelning i både organisationer och näringslivet. Våra konsulter har egen erfarenhet från roller som bland annat presschefer och kommunikationschefer och ett stort intresse för kommunikationsbranschens
utveckling. Vi utför också konsultuppdrag inom organisationsutveckling och ledarskap där vi tillsammans med våra uppdragsgivare både analyserar mål och behov, utvecklar och bemannar avdelningen.
 
Exempel på roller vi rekryterar: Kommunikationschef/direktör, COO, presschef, pressekreterare, kommunikationsstrateg, internkommunikationschef/ansvarig, internkommunikatör, employer brandingspecialist, social media manager, samt  till Public Affairsroller.

Susanne Ahlström

susanne.ahlstrom@brightness.se

070–604 42 97

 

Kristofer Myrevik

kristofer.myrevik@brightness.se

070–3064317

Kristina Stutterheim

kristina.stutterheim@brightness.se

073-3162724

Kommunikation

Public Affairs

Att påverka opinion och politik blir allt viktigare för många företag och är en självklarhet för de flesta organisationer. Under åren har vi genomfört ett stort antal rekryteringar till olika roller inom Public Affairs, samhällskontakter och opinionsbildning. Flera av våra konsulter har erfarenhet av arbete inom både politik, intresseorganisationer och fackföreningar. Vi är stolta över att ha hjälpt allt från börsbolag till politiskt styrda organisationer och medlemsorganisationer att bli framgångsrika i sitt Public Affairsarbete genom att rekrytera rätt medarbetare till rätt roll. 


Exempel på roller vi rekryterar: Chef/Direktör Public Affairs, Corporate Affairs Manager, Director of Public Affairs, Governmental Relations Manager, PA-Ansvarig, Chef samhällskontakter, Chef opinion och påverkan, Samhällspolitisk chef, Näringspolitisk expert, Intressepolitiskt sakkunnig, Omvärldsanalytiker m.fl.

 

Susanne Ahlström

susanne.ahlstrom@brightness.se

070–604 42 97

 

Kristofer Myrevik

kristofer.myrevik@brightness.se

070–3064317

2M7A5545_edited.jpg
Public affairs
2M7A7791_low_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Marknad

En varumärkesdriven och framåtlutad marknadsavdelning som fungerar väl tillsammans med säljfunktionen är central för att lyckas i dagens konkurrensutsatta marknad. Vi har insikten och förståelsen kring vad som krävs för att nå kunder och konsumenter och kan därför hjälpa er att hitta den kandidat som är bäst lämpad. Vårt fokus ligger på seniora positioner inom marknad, innovation och varumärkeskommunikation.


Exempel på roller vi rekryterar: Marknadschef/direktör, CMO, Digital Marketing Manager, Brand Manager.


Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa dig att stärka din marknadsavdelning:


Kristina Lidvall

kristina.lidvall@brightness.se

073-639 0941 

Marknad

Hållbarhet

Hållbarhet blir en allt mer integrerad del i alla företag och organisationers verksamhet och processer. Var det strategiska och operativa ansvaret för dessa frågor ligger organisatoriskt varierar stort. Brightness fokus ligger på rekrytering av roller i skärningspunkten sakkunskap och kommunikation. De senaste åren har vi byggt upp ett stort kandidatnätverk av professionella kommunikatörer med stor sakkunskap inom olika delar av hållbarhetsområdet.

 

Exempel på roller vi rekryterar: Hållbarhetschef, hållbarhetsansvarig, hållbarhetsstrateg, hållbathetsspecialist, hållbarhetskommunikatör m.fl.

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa dig;

Kristina Lidvall

kristina.lidvall@brightness.se

073-639 0941 

bild-4_low2_optimized.jpg
Hållbarhet
bottom of page