Rekrytera opinionsbildare via Brightness

Många av våra uppdragsgivare är organisationer och företag som arbetar med opinionsbildning gentemot politiker och andra beslutsfattare för att påverka i en viss riktning.

Ibland handlar det om att ta fram de viktiga frågor som man vill få gehör för och material som stödjer detta, men också att säkerställa att rätt målgrupp nås av budskapen.

Typiska rekryteringar är Samhällspolitisk chef, Enhetschef politik och påverkan, Chefsekonom, Chef opinionsbildning eller Press och opinionschef. Det kan också vara roller som Public Affairs Manager, Director of Public Affairs eller Head of Government Affairs.

 

För mer information, kontakta Susanne Ahlström 070-604 42 97.