top of page
charlesdeluvio-rRWiVQzLm7k-unsplash_edited_edited_edited_edited.png

ORGANISATIONER

Genom ett stort antal rekryteringar till samhällsaktörer sedan 2011 har vi byggt upp en gedigen och unik kunskap om vad som krävs för att lyckas i chefs- och specialistroller inom idé- och medlemsburna organisationer. Det gör att vi har ett unikt nätverk av kandidater som ständigt utvecklas  och som löpande fylls på med talanger.

 

Ett särskilt stort fokus är arbetsmarknadens parter. Därför får vi förtroende att bli en självklar samarbetspartner för styrelser och högsta ledning hos samhällsaktörer när de ska rekrytera chefer och specialister.

Vi arbetar med rekrytering till ledande roller som Vd, Kanslichef, Generalsekreterare eller Förbundsdirektör, liksom till chefs-och specialistroller som exempelvis Samhällspolitisk chef, Förbundssekreterare, Förhandlingschef, Chef opinionsbildning, Chefsekonom, Chef Verksamhetsstöd, Utredningschef, Kommunikationschef, Presschef, Chef press & PR, Internationell Sekreterare, Näringspolitisk expert, Intressepolitiskt sakkunnig, Insamlingsansvarig m fl. 

Kontakta oss gärna för mer information:

Susanne Ahlström

susanne.ahlstrom@brightness.se

070–604 42 97

 

bottom of page