2M7A7876_low.jpg

Våra specialistområden

Strategi  |  Transformation Finans

Strategi

Om du söker topptalanger med konsultbakgrund till roller inom Strategi och Affärsutveckling kan vi snabbt identifiera den typ av kandidat som våra kunder efterfrågar. 

Tack vare ett 70-tal rekryteringar sedan 2007 från ledande konsultbolag som McKinsey, The Boston Consulting Group, Bain, Booz & Company, Accenture, AT Kearney m fl till roller inom Group- och Business Strategy, Internal Consulting Practices, Program Offices, M&A, Corporate och Business Control etc. har vi utvecklat ett omfattande nätverk med topptalanger i Norden. Med vår erfarenhet av vad dessa kandidater kan erbjuda och vad dom söker kan vi hjälpa våra kunder att forma rollen för att attrahera rätt profiler men också skapa förutsättningar för en långsiktig och lyckad rekrytering.

Kontaktperson:

Edvard König

070-97 83 500

S%26BD_edited.jpg
 
S%26BD_edited.jpg

Transformation

Business Transformation har länge handlat om hur vi kan få en verksamhet att arbeta ”bättre, snabbare och billigare” och med goda skäl då det visat sig fungera bra. Utmaningen idag är att det inte längre räcker. Digitaliseringen med avancerade tekniker som ”Artificial Intelligence” och ”Advanced Analytics” gör att företagen tvingas att tänka om vad dom är för företag och vad dom erbjuder för tjänster. Globaliseringen driver också på företagens anpassningar men också drivet av uppköp/sammanslagningar som i allt större utsträckning sker genom att nya ägare som Riskkapital(PE)-, och Investmentbolag med längre tidshorisont stället högre krav på hur företagen skall utvecklas.

Brightness har sedan starten hjälpt företag att rekrytera till funktioner inom Group Strategy, PMO, Business och Corporate Development, Business- och Digital/ IT Transformation, Strategic Program, Change och Initiatives m m. Vad företagen väljer att kalla deras arbete med Business Transformation varierar stort liksom deras syn på hur man organisatoriskt väljer att göra det. Viktigt blir helhetsperspektivet och samordning av de olika förändringsprojekten mellan Vision, Strategi, Affärs- och verksamhetsutveckling med IT/ digitalisering/teknikutveckling som en kritisk del i arbetet.

Brightness har lång erfarenhet av att stötta i organisationsfrågor skapa rollbeskrivningar, men främst att hitta de profiler som passar bäst för företagets transformation efter mer än 100 rekryteringar inom Business Transformation.

Hör gärna av dig så berättar vi mer.

Edvard König

070-97 83 500

 

Finans

Med lång erfarenhet och kompetens på området stöttar vi våra kunder som söker chefer, specialister och andra nyckelpersoner till högre befattningar inom finans- och ekonomifunktioner på företag samt till finanssektorn.

 

Vi ser lång och djup kunskap på området som en förutsättning för en lyckad rekrytering och har både kunskapen samt ett stort nätverk av ledare och specialister att tillgå inom bank, finans och försäkring.

Med ett stort antal genomförda rekryteringar av nyckelpositioner i branschen hjälper vi er att skapa förutsättningar för en långsiktig och lyckad rekrytering! Förutom chefer och specialister inom bank och försäkring, stöttar vi i rekrytering till finansrelaterade positioner inom industrin med fokus på CFOs, Treasury, inhouse M&A, Business Development, Compliance, Juridik, Risk, Internal Audit, Investor Relations samt Business Controlling.

Kontaktperson:

Caroline Ekman

073- 660 82 26

Finans_edited.jpg