Strategi &

Affärsutveckling

Om du söker topptalanger med konsultbakgrund till roller inom Strategi och Affärsutveckling kan vi snabbt identifiera den typ av kandidat som våra kunder efterfrågar. 

Tack vare ett 70-tal rekryteringar sedan 2007 från ledande konsultbolag som McKinsey, The Boston Consulting Group, Bain, Booz & Company, Accenture, AT Kearney m fl till roller inom Group- och Business Strategy, Internal Consulting Practices, Program Offices, M&A, Corporate och Business Control etc. har vi utvecklat ett omfattande nätverk med topptalanger i Norden. Med vår erfarenhet av vad dessa kandidater kan erbjuda och vad dom söker kan vi hjälpa våra kunder att forma rollen för att attrahera rätt profiler men också skapa förutsättningar för en långsiktig och lyckad rekrytering.

Kontaktperson:

Edvard König

070-97 83 500

Strategi&affärsutveckling.jpg