_19A6174.jpg

Susanne Ahlström

 

KOMMUNIKATION & PÅVERKAN

Susanne Ahlström arbetar i skärningspunkten organisation, politik och näringsliv och hjälper organisationer och företag att rekrytera den bäst lämpade och mest motiverade kandidaten till ledande positioner inom kommunikation, opinionsbildning, PR och Public Affairs (lobbying). Susanne har själv 15 års erfarenhet av olika chefsroller inom kommunikationssfären, inom politiken, det privata näringslivet samt organisationsvärlden. Sedan 2011 arbetar hon med rekrytering. 2015 startade hon Brightness Executive Search tillsammans med Edvard König, och är företagets Vd.

 

Susanne har en internationell ekonomexamen från Lunds universitet. Susanne är certifierad inom personlighetsformulär såsom OPQ och Kompetensbaserad intervjuteknik.

 

sah@brightness.se

070–604 42 97   

 

Caroline Ekman

FINANS

Caroline Ekman arbetar mot bank, finans och försäkringsbolag samt mot ekonomi- och finansfunktioner på bolag och hjälper till att hitta de mest lämpade kandidaterna till kritiska positioner i organisationen. Hon har ett stort nätverk i hela branschen och gedigen egen kompetens på området. Caroline har själv över 17 års erfarenhet av olika roller inom bank, finans och företagssidan både i Sverige och utomlands och ett stort kontaktnät i branschen. Sedan 2015 arbetar hon med rekrytering av chefer och specialister. Hon sitter dessutom i styrelsen för ett internationellt handelshus.

 

Caroline har ekonomie magisterexamen från Lunds universitet. Caroline är certifierad inom personlighetsformulär såsom Hogans Assessment Systems och Kompetensbaserad intervjuteknik.

cek@brightness.se

073-660 82 26   

 

Anna-Karin Engvall

 

KOMMUNIKATION & PÅVERKAN

Anna-Karin Engvall hjälper organisationer, myndigheter och företag att rekrytera den bästa kandidaten till positioner inom kommunikation och opinionsbildning. Hennes nätverk inom framförallt myndigheter, offentlig sektor, forskning och politik är stort.  Anna-Karin har lång erfarenhet av olika kommunikations-chefsbefattningar samt ledningsgrupps- och styrelsearbete.

I hennes olika chefsroller har hon genomfört såväl egna rekryteringar som köpt rekryteringstjänster vilket ger henne goda kunskaper om vad som är viktigt för uppdragsgivaren i rekryteringsprocessen. 

 

Anna-Karin är diplomerad marknadsekonom, certifierad NLP Practitioner och har gått Communication Executive Program, CEP, vid Handelshögskolan/ Sveriges kommunikatörer.

ake@brightness.se

070-732 30 07   

 

Kristina Lidvall

MARKNAD/FÖRSÄLJNING/ GO TO MARKET

Kristina Lidvall arbetar med seniora roller inom sina specialistområden marknadsföring, försäljning och go to market. Hon är fokuserad på roller inom såväl marknad som försäljningsområdet. Exempel på roller är Marknadschef, Digital Manager, Brand Manager, Försäljningschef, KAM och Trade Marketing Manager.

 

Kristina har en gedigen bakgrund inom strategisk marknadsföring och har haft flera ledande roller bl. a inom FMCG och läkemedelsindustrin såväl nordiskt som internationellt. Eftersom hon har lång egen erfarenhet av att rekrytera kompetenta medarbetare kan hon erbjuda träffsäker och personlig kompetens för att hitta den bäst lämpade kandidaten för rollen.


Kristina har en civilekonomexamen från Växjö universitet och har under åren genomgått ett flertal utbildningar inom ledarskap och varumärkeskommunikation

kli@brightness.se

0736-390941

2M7A8174_low.jpg