_19A6174.jpg

Susanne Ahlström

 

KOMMUNIKATION & PÅVERKAN

Susanne Ahlström arbetar i skärningspunkten organisation, politik och näringsliv och hjälper medlemsburna- och politiskt styrda organisationer med rekryteringar till ledande positioner där stärkt kund- eller medlemsnytta, politisk påverkan och opinionsbildning står i fokus. Det kan till exempel vara till uppdrag som VD, Förbundsdirektör, Kanslichef, Samhällspolitisk chef eller Kommunikationschef. Hon hjälper också företag att rekrytera den bäst lämpade och mest motiverade kandidaten till ledande positioner inom kommunikation, opinionsbildning, och Public Affairs, till uppdrag som exempelvis Head of Corporate Communications, Director of Public Affairs, Governmental Relations Manager och Presschef.

 

Susanne har själv 15 års erfarenhet av olika chefsroller inom kommunikationssfären, inom politiken, det privata näringslivet samt organisationsvärlden. Sedan 2011 arbetar hon med rekrytering. 2015 startade hon Brightness Executive Search tillsammans med Edvard König, och är företagets Vd. Susanne har en internationell ekonomexamen från Lunds universitet. Susanne är certifierad inom personlighetsformulär såsom OPQ och Kompetensbaserad intervjuteknik

 

susanne.ahlstrom@brightness.se

070–604 42 97   

 

Anna-Karin Engvall

 

KOMMUNIKATION & PÅVERKAN

Anna-Karin Engvall hjälper idéburna- och kunskapsintensiva bolag och organisationer med rekrytering till ledande positioner där stärkt kund- eller medlemsnytta, politisk påverkan och opinionsbildning står i fokus. Det kan till exempel vara till uppdrag som VD, Förbundsdirektör, Chefsekonom, Samhällspolitisk chef eller Kommunikationschef. Hon får ofta förtroendet att hjälpa styrelser och ledning i strategiska kompetensförsörjningsfrågor. 

 

 Anna-Karin har lång erfarenhet av olika chefsbefattningar som kommunikations- och forskningschef. Hon har även erfarenhet av styrelseuppdrag i idéburen sektor. I hennes olika chefsroller har hon genomfört såväl egna rekryteringar som köpt rekryteringstjänster vilket ger henne goda kunskaper om vad som är viktigt för uppdragsgivaren i rekryteringsprocessen. 

 

Anna-Karin är diplomerad marknadsekonom, certifierad NLP Practitioner och har gått Communication Executive Program, CEP, vid Handelshögskolan.

anna-karin.engvall@brightness.se

070-732 30 07   

 
susanne_helleberg_2_optimized.jpg

Susanne Helleberg

HR & TALENT MANAGEMENT

Susanne Helleberg hjälper affärsdrivande företag och organisationer att bemanna diversifierade ledningsgrupper och stöttar i hela processen från att identifiera ett behov till att en ny ledare finns på plats.

Förutom spetskompetens inom rekrytering till exekutiva roller har hon omfattande erfarenhet från hela Talent Management-området och erbjuder till exempel utvärdering av prestationer och uppföljning av utvecklingsinitiativ. 

 

Susanne har gedigen erfarenhet av ledningsgruppsarbete, verksamhetsansvar och HR-arbete i stora internationella företag liksom av kommersiellt ansvar i personalintensiva företag. Utmärkande för henne i alla roller har varit nyfikenhet och engagemang för varje medarbetare tillsammans med tydliga krav för att nå både finansiella och kvalitativa mål. Hon har också lett diverse utvecklings- och utbildningsprojekt i den operativa verksamheten och inom HR-området.

 

Sin utbildning fick Susanne på Stockholms Universitets PAO-program med inriktning mot sociologi, förutom från åtskilliga vidareutbildningar i företagsregi. Hon är erfaren och rekommenderad användare av personlighetsskattningsverktyg

susanne.helleberg@brightness.se

070-9735214

 
 

Kristina Lidvall

MARKNAD,  KOMMUNIKATION & HÅLLBARHET

Kristina Lidvall arbetar med seniora roller och fokuserar på nyckelroller med inom marknadsföring, kommunikation och hållbarhet. Några exempel på roller hon gärna hjälper kunder med är rekrytering av marknadschef,  brand manager, digital kommunikatör,  kommunikationsstrateg, kommunikatör och kommunikationschef, hålbarhetsspecialist och hållbarhetskonsult.

 

Kristina har själv en gedigen bakgrund inom strategisk marknadsföring och ledarskap och har haft flera ledande roller bl. a inom FMCG och läkemedelsindustrin både nordiskt och internationellt. Eftersom hon har lång egen erfarenhet av att rekrytera kompetenta medarbetare kan hon erbjuda träffsäker och personlig kompetens för att hitta den bäst lämpade kandidaten för rollen. 

Kristinas styrka ligger i hennes personliga engagemang, hennes förståelse för kundens affär och behov och hennes förmåga att ge en tydlig bild av uppdraget till kandidaten.


Kristina har en civilekonomexamen från Växjö universitet och har under åren genomgått ett flertal utbildningar inom ledarskap och varumärkeskommunikation

kristina.lidvall@brightness.se

0736-390941

2M7A8174_low.jpg
Kristofer Myrevik.jpeg

Kristofer Myrevik

MARKNAD & KOMMUNIKATION

Kristofer Myrevik arbetar med seniora roller inom framför allt kommunikation och marknad, men också andra chefsroller i både kommersiell och medlemsburen verksamhet.

 

Kristofer har en gedigen bakgrund inom kommunikation, marknad och opinionsbildning i olika chefsroller och som konsult. Från småföretag till stora koncerner och branschorganisationer. Han har även verkat som vd i både små och medelstora bolag. Kristofer har en lång erfarenhet av livsmedelsbranschen, från branschorganisationer till producenter och återförsäljare.

 

Med ett stort kontaktnät, intresse för människor, ledarskap, näringsliv och samhälle drivs Kristofer av att hitta rätt kandidat till rätt roll. Lika viktigt är att ha en rådgivande dialog med uppdragsgivaren för att säkerställa att rollen verkligen speglar det denne behöver för att nå sina mål och utveckla verksamheten.

 

Kristofer är utbildad i kommunikation och PR vid Berghs School of Communication, där han också varit en flitig föreläsare samt kursansvarig. Han har under åren även genomgått ett flertal utbildningar inom ledarskap och kommunikation. Under perioden 2014 - 2018 var Kristofer styrelseledamot i Sveriges Kommunikatörer.

 

kristofer.myrevik@brightness.se

070-306 43 17